Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Ouderenmishandeling vaker gemeld

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. In 2011 vond een stijging van zestien procent plaats ten opzichte van 2010.

 

Dit zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Ze brengen een overzicht met cijfers naar buiten. Dit ter gelegenheid van vijftien juni, de dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met mishandeling.

Slachtoffers

Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling die melden. In veertig procent van de gevallen ging het om psychische mishandeling. In de tweede plaats ging het om lichamelijke en financiële uitbuiting. In de meeste situaties is de pleger een (klein)kind of een (ex)partner. Gebleken is dat vrouwen vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen. Bij tweederde van de meldingen gaat het om opzettelijke mishandeling, bij een derde gaat het om ontspoorde zorg.

Vanaf 2013 moeten professionals volgens de verplichte meldcode oudermishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling werken.

Handreiking

MOVISIE (kennisinstituut maatschappelijke ontwikkeling) en ActiZ (organisatie zorgondernemers) publiceren een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op het tegengaan van ouderenmishandeling. Deze handreiking geeft informatie over grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling, de aard en omvang van het probleem en de grens tussen ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling. Daarnaast geeft het handvatten voor het werken aan sociale veiligheid binnen zorgorganisaties voor verpleging en verzorging.

Klik hier voor de handreiking.Naar homepageRelevante categorieën: