Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Organiseer jeugdzorg grondig anders’

De organisatie van de jeugdzorg moet grondig anders. Dat zegt Corine de Ruiter in een interview met de Volkskrant. Volgens de Maastrichtse hoogleraar forensische psychologie moet er één verantwoordelijke organisatie komen in de jeugdzorg.

Aanleiding voor het interview, dat op 7 mei in de Volkskrant is verschenen, is de moord op een Haagse juwelier door twee jongeren die bekend zijn bij de Haagse jeugdzorg. En vooral de reactie daarop van jeugzorgbestuurders. Voor De Ruiter was daarmee de maat vol, schrijft De Volkskrant. Ze beticht de jeugdzorg van amateurisme, versnippering en verwijt de professionals dat ze zich te weinig bekommeren om het effect van hun werk.

Engeland
De jeugdzorg moet grondig anders volgens De Ruiter die Engeland daarbij als voorbeeld stelt. Daar is één centrale organisatie, de Children’s Services. ‘Als er bijvoorbeeld een vermoeden van kindermishandeling is, moet er een onderzoek komen, een advies aan de rechter en een interventieplan. De organisatie is vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dat plan en het volgen van het gezin van begin tot eind. Het is toch vreemd dat een gezin dat het al moeilijk heeft, te maken krijgt met een veelvoud aan instanties: AMK, Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechter, jeugdreclassering, Bureau Jeugdzorg, gezinsvoogdij, GGZ.’ ‘Het kan echt eenvoudiger’, stelt De Ruiter, ‘maar dan moet iedereen bereid zijn het kind voorop te stellen en niet de eigen organisatie.’

Reactie Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland reageert in de Volkskrant bij monde van voorzitter Dirk Jan Sprokkereef op de kritiek. Hij zegt dat er veel ten goede is veranderd in de jeugdzorg de laatste jaren. ‘Er zijn afspraken gemaakt over verbetering van professionaliteit, over registratie en scholing. Er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld om de effectiviteit te verbeteren.’Naar homepage