Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Opvoedingsondersteuning bereikt allochtone ouders onvoldoende

Allochtone ouders maken relatief weinig gebruik van opvoedingsondersteuning. Terwijl de opvoedings- en gezondheidsproblemen die ze hebben zijn juist groter zijn dan die van autochtone Nederlanders.

Er zijn hiervoor verschillende oorzaken.

Rapport
Dat valt te lezen in het rapport Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau).

Barrières aan vraagkant
Het SCP-onderzoek onderkent zes oorzaken voor het ondergebruik. Drie hebben te maken met toegankelijkheidsbarrières aan de kant van de ouders, de vraagkant dus. Allereerst zijn ouders met een migrantenachtergrond onvoldoende op de hoogte van het aanbod op het terrein van opvoedingsondersteuning. Verder zijn er praktische drempels zoals reisafstand, geld en taalbarrières. Ten slotte kan de directe omgeving er voor zorgen dat de toegang tot opvoedingsondersteuning wordt belemmerd. Het kan dan gaan om weerstand tegen opvoedingsondersteuning door partner of andere familieleden.

Barrières aan aanbodkant
Bij het aanbod van opvoedingsondersteuning wordt vaak uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en het initiatief van de ouders. Voor veel migrantenouders kan dat een probleem zijn. Een tweede drempel vormt het aanbod dat onvoldoende aansluit bij de behoefte. ‘Zo wordt de invloed van culturele factoren nauwelijks in acht genomen bij de ontwikkeling van de opvoedingsondersteunende programma’s. Veel gebruikte methodieken zijn vanuit een westers perspectief ontwikkeld.’

Voldoende sensitiviteit
Het is van belang dat sociale professionals voldoende sensitiviteit kunnen opbrengen voor de culturele achtergrond van ouders. Uit onderzoek naar ondersteuningsprogramma’s blijkt echter, aldus het SCP-rapport, dat er weinig of geen eisen worden gesteld aan de competenties van uitvoerders om met diverse doelgroepen te werken. Ook op de opleidingen wordt weinig aandacht besteed aan culturele diversiteit.

Klik hier om het volledige SCP-rapport te downloaden.

 

 

 

 Naar homepageRelevante categorieën: