Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Oproep voor jouw bijdrage aan Sozio 3 - Afgeschakeld

Afgeschakeld van de samenleving: soms bedoeld, vaker onbedoeld. Het zijn de onzichtbaren of de zichtbaren die zich los voelen van de sociale omgeving. In iedere leeftijdsfase, gendertype, sociale economische status komt afschakeling voor. Heb jij hier kennis over of er ervaring mee? Sozio biedt nu de ruimte om jouw inbreng te publiceren.
Oproep voor jouw bijdrage aan Sozio 3 - Afgeschakeld

 

Het in Japan ontdekte verschijnsel Hikikomori, waarbij meestal een jongere (student) zich sociaal terugtrekt, doet in onze westerse wereld steeds vaker zijn intrede. Niet alleen bij jongeren, ook bij burgers met psychische problemen of die te maken hebben met vereenzaming. Vereenzaming wordt vaker in verband gebracht met ouderen, maar komt in iedere leeftijdsgradatie voor. Thuiszitters - kinderen die niet naar school gaan - is ook een afschakelingsvorm. Zo zijn er talloze groepen en individuen aan te wijzen.

In deze editie aandacht voor de variëteit, maar uiteraard ook aandacht voor kansen en mogelijkheden van sociaal werkers, wijkteams, eerstelijnswerkers, leerkrachten, familie en hulpverleners in het algemeen.

 

Heb jij kennis en ervaring over dit specifieke thema? Heb jij inzichten die je wilt delen of inspiratie voor een artikel met dit onderwerp? Stuur je verhaal met een omvang van minimaal 800 tot maximaal 3000 woorden vóór 10 augustus aan via sozio@mailswp.com. Kijk hier voor de algemene richtlijnen voor een artikel.

 

De redactie kijkt hier uiteraard naar en dat leidt tot de volgende mogelijkheden:

 

  • Het artikel kan worden geplaatst in de gedrukte editie - de redactie zal in overleg met de auteur tekstuele wijzigingen aanbrengen. Daarnaast wordt een opgemaakte en geredigeerde versie op sociaaldigitaal.nl gezet.
  • Het artikel is goed, maar publicatie wordt beperkt naar digitaal. In de gedrukte versie wordt een link naar de digitale versie gemaakt op www.sociaaldigitaal.nl
  • Het artikel kan niet worden gepubliceerd, omdat het niet in de beoogde lijn ligt.

 

 Naar homepage