Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Oproep voor jouw bijdrage voor het themanummer Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Sozio 4 verschijnt in november met een speciale editie over Huiselijk geweld. Er zijn verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen
Oproep voor jouw bijdrage voor het themanummer Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Huiselijk geweld; dagelijks hebben ontzettend veel mensen in Nederland en de rest van de wereld ermee te maken. Het kent vele vormen en de gevolgen zijn enorm. Het herkennen van de signalen is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd zo lastig, omdat er over dit geweld vaak gezwegen wordt en het meestal achter gesloten deuren – in de ‘huiselijke kring’ – plaatsvindt.

Schaamte, schuldgevoel en toch ook houden van, kunnen een reden zijn dat mensen met dit geweld niet naar buiten komen. Daarbij kan het hebben van kinderen of een huisdier een rol spelen bij het vast blijven zitten in een situatie van huiselijk geweld. Hierdoor gaat het geweld ook niet zelden gepaard met isolatie: het ontlopen van mensen of plekken, om maar te zorgen dat de vuile was binnen blijft.Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is!

Met deze special over huiselijk geweld hopen we sociaal professionals, beleidsmedewerkers en ieder ander die met huiselijk geweld-situaties te maken krijgt in de praktijk te motiveren en te stimuleren om vermoedens van geweld bespreekbaar te maken. Bij het samenstellen wordt uiteraard gekeken naar het redactionele netwerk. Het nadeel is dat we dan jouw inbreng missen. Misschien heb jij wel een eigen visie, een project,  een vernieuwende aanpak, of een bijdrage voor een oplossing om dit probleem aan te pakken.

Dit is dan je kans. Wil je bijdragen aan dit themanummer? Stuur je artikel in aan sozio@mailswp.com. De uiterste inleverdatum is 5 oktober. Door het sturen van een mail aan sozio@mailswp.com komt het artikel bij ons aan.
 


Naar homepage