Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Oproep voor jouw bijdrage voor het themanummer Jeugdzorg - quo vadis?

Sozio 2 verschijnt in juni met een speciale editie over Jeugdzorg - quo vadis? Het juninummer van het vakblad staat geheel in het teken van de Jeugdzorg: waar moet het naar toe? Wat moet er gebeuren? Wat kun jij daar aan veranderen? Wat moet je collega doen? Wat heeft ‘de jeugd’ er aan?
Oproep voor jouw bijdrage voor het themanummer Jeugdzorg - quo vadis?

Jeugdzorg - quo vadis?

Er is veel te doen rondom de zorg aan de jeugd. Meer jongeren dan ooit tevoren doen een appel op ondersteuning en begeleiding. Tegelijkertijd komen veel fouten en falen aan het licht in de jeugdzorg. Professionals klagen over het vele registratiewerk. Er is wat aan de hand en het lijkt flink mis. 

Was de decentralisatie een goed plan? Is de transformatie wel van de grond gekomen? Is al het aanbod vanuit jeugdzorg voor ‘lichte problematiek’ echt nodig? En hoe is het gesteld met de kwaliteit en kwantiteit van de zorg voor ‘zwaardere problematiek’? Iis de professionaliteit van de werkers op orde? Leiden de opleidingen de benodigde competenties aan? Wat zijn die? Is er bestuurlijk zwakte en falen? Is er genoeg kennis en ambacht in het werk? Hoe komt het dat het verloop onder jeugdzorgprofessionals in met name de jeugdbescherming zo groot is? Blijven eerdere ervaring en kennis behouden voor het werk van nu? Nieuwe voorstellen doemen her en der op: zijn dit echt nieuwe ideeën of zijn het herhalingen van eerdere zetten?.

Kortom, de sector snakt naar bruikbare ideeën, realistische toekomstscenario’s en, handzame praktijkvoorstellen zowel voor wat betreft het beleid, het bestuur, de structuur als de uitvoering.

Sozio biedt nu de ruimte om jouw inbreng te publiceren. Het juninummer van het vakblad staat geheel in het teken van de Jeugdzorg: waar moet het naar toe? Wat moet er gebeuren? Wat kun jij daar aan veranderen? Wat moet je collega doen? Wat heeft ‘de jeugd’ er aan?

 Stuur je artikel met een omvang van 800 tot 2500 woorden voor 1 mei in aan sozio@mailswp.com. Kijk hier voor de algemene richtlijnen voor een artikel.

De redactie kijkt hier uiteraard naar en dat leidt tot de volgende mogelijkheden

  • Het artikel kan worden geplaatst in de gedrukte editie - de redactie zal in overleg met de auteur tekstuele wijzigingen aanbrengen. Daarnaast wordt een opgemaakte en geredigeerde versie op sociaaldigitaal.nl gezet.
  • Het artikel is goed, maar publicatie wordt beperkt naar digitaal. In de gedrukte versie wordt een link naar de digitale versie gemaakt op www.sociaaldigitaal.nl
  • Het artikel kan niet worden gepubliceerd, omdat het niet in de beoogde lijn ligt.


Naar homepage