Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Oproep voor jouw bijdrage: Huiselijk en seksueel geweld

Het laatste Sozio-nummer van 2021 gaat over huiselijk geweld. Het is een jaarlijkse traditie, zij het dat dit jaar ook meer aandacht zal worden gegeven aan seksueel geweld.
Oproep voor jouw bijdrage: Huiselijk en seksueel geweld

Bij het samenstellen wordt uiteraard gekeken naar het redactionele netwerk. Het nadeel is dat we dan jouw inbreng missen. Misschien heb jij wel een eigen visie, een project,  een vernieuwende aanpak, of een bijdrage voor een oplossing om dit probleem aan te pakken.

Dit is dan je kans. Wil je bijdragen aan dit themanummer? Stuur je artikel in aan sozio@mailswp.com.

Kijk hier voor de handreiking.Naar homepage