Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Oproep: artikelen voor Praktijkgericht onderzoek

Sozio 1 verschijnt in het eerste kwartaal met een speciale editie over Praktijkgericht onderzoek, waarbij docenten, studenten, onderzoekers en professionals de gelegenheid wordt geboden om artikelen voor te dragen.
Oproep: artikelen voor Praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is een onderzoek als interactie tussen praktijk en wetenschap. In het sociaal domein wordt een maatschappelijk probleem geformuleerd waarbij via praktijkgericht onderzoek een (of mogelijk dé) oplossing wordt gevonden of bouwstenen worden gedecteerd voor een gewenste oplossingsrichting. 

In dit beoogde nummer wordt ingegaan op generieke aspecten van opzet, uitvoering en resultaten maar er wordt nu ook nadrukkelijk gezocht naar casuistiek/voorbeelden in de werkvelden in het sociaal domein: wijk(teams), opbouwwerk, maatschappelijk werk, jeugdhulp, forensisch e.a, 

Een artikel telt circa 1800-2500 woorden en bevat informatie over hoe de vraag is ontstaan, de probleemstelling, het proces van onderzoek, de aanpak, het verloop en het resultaat. Succesverhalen mogen natuurlijk, maar bijdragen die ingaan op belemmeringen of zelfs falen worden ook toegejuichd. Als het voor de (aspirant-) professionele lezer van dit themanummer maar kennis oplevert die de kwaliteit van professioneel handelen ten goede komt.

Tip: Basiskennis (wat is het? waarvoor doen we het?) ) van het proces en aanpak van  praktijkgericht onderzoek, actie-onderzoek of participatief actie-onderzoek hoeft in het artikel niet te worden herhaald om dubbelingen te voorkomen.

De uiterste inleverdatum is 15 december.  Door het sturen van een mail aan sozio@mailswp.com komt het artikel bij ons aan. En er is geen bezwaar een artikel alvast aan te kondigen. :) 

Algemene richtlijnen voor het aanleveren van een artikel op deze paginaNaar homepage