Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onorthodoxe aanpak achterstandswijken werkt

De weinige mensen die echt verbeteringen voor elkaar krijgen in achterstandswijken, beschikken over een unieke combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid. Daarmee lukt het bestaande structuren te doorbreken, wat noodzakelijk is bij de complexe problematiek in die wijken.
Onorthodoxe aanpak achterstandswijken werkt

 

Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maandag 5 november wordt het onderzoek gepresenteerd op een symposium in Den Haag.

Creatieve en daadkrachtige enkelingen
Achterstandswijken moeten het vaak hebben van creatieve en daadkrachtige enkelingen die als geen ander bruggen kunnen slaan tussen gemeente, bewoners en andere partijen. Onderzoek onder zulke onorthodoxe ‘best persons’ in Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle heeft nu uitgewezen dat er verschillende typen zijn te onderscheiden die ieder een eigen manier van handelen hebben: sociaal ondernemers, frontliniewerkers, bruggenbouwers en alledaagse doeners. Deze typen kunnen voorkomen onder gemeenteambtenaren, politiefunctionarissen en andere professionals in de wijk, maar ook onder wijkbewoners.

Ondernemerschap en grote betrokkenheid
De twee kwaliteiten die al deze typen gemeen hebben, zijn ondernemerschap en een grote betrokkenheid. Juist die combinatie is noodzakelijk om de hardnekkige en complexe problematiek van achterstandswijken aan te pakken. Als ‘ondernemer’ zetten best persons zich volledig in, nemen ze risico’s, hebben ze een uitgesproken visie en zijn ze gericht op resultaten. Vanuit hun betrokkenheid hebben ze een breed netwerk, kunnen ze overweg met mensen van verschillende achtergronden en hebben ze een hoge mate van empathie met de mensen om wie het gaat. Deze combinatie van kwaliteiten is uitzonderlijk en zorgt ervoor dat best persons oplossingen vinden voor problemen waarvoor reguliere oplossingen niet werken.
 
De onderzoekers pleiten ervoor om best persons in achterstandswijken te ondersteunen en beschermen in plaats van ze tegen te werken, wat nogal eens gebeurt. De kleinschalige oplossingen die deze mensen aandragen hebben vaak blijvend effect en dat is precies wat nog onvoldoende wordt ingezien als het gaat om de aanpak van achterstandswijken, die gekenmerkt wordt door grootschaligheid en korte termijnen.
 
Boek en Kennisatelier
Platform31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseren op maandag 5 november een bijeenkomst naar aanleiding van onderzoek naar best persons en onderzoek naar de veilige buurtenaanpak in Maastricht. De bijeenkomst begint om 12.00 uur met workshops op locatie en wijkexcursies onder leiding van een ‘best person’ in de Schilderswijk en de Transvaalbuurt in Den Haag.
 
5 november
Op 5 november 2012 verschijnt ook het boek Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Dit boek portretteert best persons, maar analyseert ook wat ze voor het dagelijkse werk in achterstandswijken (kunnen) betekenen. Hoogleraar Gabriël van den Brink van Tilburg University licht in het Kennisatelier de bevindingen van het best persons-onderzoek toe. Het onderzoek is uitgevoerd door Tilburg University, TU Delft, Platform 31, de steden Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle in samenwerking met het ministerie van BZK.

Bron: Universiteit van TilburgNaar homepageRelevante categorieën: