Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Probleemoplossingtherapie werkt ook online

Internettherapie kan naast cognitieve gedragstherapie ook gebaseerd zijn op probleemoplossingtherapie.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lisanne Warmerdam. Ze is hier op 29 november 2010 op gepromoveerd.

Onbekend
De meeste behandelingen via het internet zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie omdat deze therapie effectief is voor de traditionele (face-to-face of groeps-)behandeling van depressie. Het is onbekend of andere therapieën via het internet ook werken bij depressie en of verschillende therapieën evengoed werken.

Depressieve symptomen
Warmerdam evalueerde cognitieve gedragstherapie en probleemoplossingtherapie via het internet bij mensen met depressieve symptomen. Bij beide therapieën werd wekelijkse ondersteuning geboden via e-mail. Ze laat zien dat zowel cognitieve gedragstherapie als probleemoplossingtherapie via het internet effectief zijn in het reduceren van depressieve klachten in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep.

Geen verschillen
Verder vond zij geen verschillen in klinische effectiviteit tussen de twee therapieën. Daarnaast concludeerde Warmerdam dat beide internettherapieën een hoge kans hebben om kosteneffectief te zijn wanneer de maatschappij bereid is om een bescheiden bedrag te betalen voor klinisch significante verandering in depressieve klachten.

Klik hier om het gehele proefschrift te downloaden.

Bron: Vrije UniversiteitNaar homepageRelevante categorieën: