Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onderzoek naar mogelijk nieuw medicijn tegen schizofrenie

Een onderzoeker van het UMC Utrecht, Mathijs Bossong, test in Londen een medicijn dat misschien de symptomen van schizofrenie tegengaat.

Bossong is 27 januari gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Lichaamseigen cannabissysteem
De Utrechtse psychiatrisch onderzoeker heeft in zijn promotieonderzoek laten zien dat het lichaamseigen cannabissysteem wellicht een rol speelt bij schizofrenie. De werkzame stof uit cannabis, THC, beïnvloedt de werking van de hersenen van gezonde vrijwilligers. Het korte termijngeheugen verslechtert en de stofwisseling in het hersengebied striatum verandert. Dat gebied is betrokken bij de verwerking van informatie. Deze effecten zijn ook zichtbaar bij patiënten met schizofrenie.

Stofwisseling hersenen
In zijn promotieonderzoek analyseerde Bossong de hersenen van gezonde vrijwilligers met MRI-scans en zogenaamde PET-scans. Met PET-scans is de stofwisseling van de hersenen in beeld te brengen.

Verstoord
Inmiddels is Bossong gestart met vervolgonderzoek. Zijn resultaten suggereren dat bij schizofrenie het lichaamseigen cannabissysteem in de hersenen verstoord is. Stoffen die dat systeem remmen zouden wellicht psychotische symptomen kunnen verminderen. Van NWO heeft Bossong een beurs gekregen voor twee jaar om dat idee te testen bij het Institute of Psychiatry van het King’s College London.
Psychotische symptomen

Psychotische symptomen
Bossong gaat onderzoek doen bij 36 jongeren tussen de 18 en 26 jaar met psychotische symptomen. Deze jongeren lopen een grote kans schizofrenie te ontwikkelen. Hij gaat deze jongeren een stof toedienen, cannabidiol, die een remmend effect heeft op het lichaamseigen cannabissysteem. Bossong vermoedt dat de stof ook de psychotische symptomen vermindert.

Gunstig effect?

De behandeling duurt vier dagen. Daarna analyseert Bossong of de symptomen afnemen. In aanvulling daarop gaat hij de hersenen analyseren met dezelfde scans als in Utrecht. Al lang bestaat het idee dat cannabidiol een gunstig effect heeft op psychotische symptomen, maar er bestaat nog weinig bewijs voor.

Nadelen
Bossong: ‘We testen het middel bewust bij jongeren die nog geen volledige schizofrenie hebben. Voor deze jongeren bestaat geen goede medicatie. Bij hen zijn de nadelen van gewone antipsychotica eigenlijk groter dan de voordelen. Als het middel cannabidiol werkt, kunnen we wellicht vroeg in de ontwikkeling van de ziekte ingrijpen. We zouden misschien de overgang naar volledige schizofrenie kunnen tegengaan.’

Bron: Universiteit Utrecht

 Naar homepageRelevante categorieën: