Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onderzoek naar effect programma Rots & Water

Het Trimbos-instituut gaat een effectonderzoek verrichten naar het weerbaarheidsprogramma Rots & Water.

Het programma wordt op veel scholen gebruikt.

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is door Freerk Ykema ontwikkeld. Het programma maakt gebruik van een psychofysieke didactiek en heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden, onder andere in relatie tot seksualiteit en seksueel agressief gedrag. Het wordt in Nederland aangeboden op honderden scholen en andere plaatsen waar onderwijs wordt gegeven.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van Rots & Water te meten bij de doelgroep 14 tot 17-jarige jongens op het VMBO. Daarbij wordt vooral gekeken naar de invloed op seksueel overschrijdend gedrag. Aan het onderzoek doen acht scholen mee.

Wachtlijstgroep
Vier van die scholen gaan in het schooljaar 2011-2012 Rots & Water lessen aanbieden aan jongens in de 3e en 4e klas. De andere vier scholen zitten in de wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep voert de Rots & Water lessen niet uit gedurende het komende schooljaar. Voorafgaand aan de lessen, direct na afloop en een half jaar na het uitvoeren van de lessen worden vragenlijsten bij de leerlingen afgenomen.

In het najaar van 2012 worden de eerste resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

 Bron: Trimbos-instituutNaar homepageRelevante categorieën: