Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onderzoek: Huisverbod helpt tegen herhaling huiselijk geweld

Door een huisverbod voor de dader in te stellen neemt de kans op herhaling van huiselijk geweld af.

 

Dat stellen Lienja van Eijkern, Lotte Baan en René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deden onderzoek naar de effectiviteit van het tijdelijk huisverbod.

Wet tijdelijk huisverbod
Sinds 2009 geeft de Wet tijdelijk huisverbod burgemeesters de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld gedurende tien dagen te verbieden hun woning te betreden en contact te hebben met de medebewoners.  

Vergelijking zaken met en zonder huisverbod
Om de effectiviteit van huisverboden te onderzoeken zijn face-to-face interviews gehouden met 30 personen die na huiselijk geweld een huisverbod hebben meegemaakt (15 uithuisgeplaatsten en 15 achterblijvers) en 30 personen die na huiselijk geweld geen huisverbod hebben meegemaakt (15 verdachten en 15 slachtoffers van huiselijk geweld). Deze laatste groep bestond uit gevallen van huiselijk geweld waarbij geen huisverbod was opgelegd, terwijl dat wel gedaan had kunnen worden.

 

Minder herhaling van fysiek geweld na huisverbod
Door deze vergelijking tussen zaken met en zonder huisverbod kon worden nagegaan of de Wet tijdelijk huisverbod een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de reeds daarvoor bestaande aanpak van huiselijk geweld. Uit het onderzoek blijkt dat er na een jaar minder sprake van herhaald fysiek geweld is bij de groep met een huisverbod (bij 2 op de 18 stellen) dan zonder huisverbod (bij 8 op de 19 stellen).

Een derde van de huisverboden overtreden
In de groep zonder huisverbod heeft de ruime meerderheid van de slachtoffers binnen een week weer contact met de verdachte. Wanneer er zo snel weer contact was, voelden slachtoffers zich minder veilig dan wanneer het contact later plaatsvond. In dat opzicht kan een huisverbod voor rust en bescherming van het slachtoffer zorgen. Toch wordt een derde van de huisverboden overtreden en was er binnen een week weer contact tussen uithuisgeplaatste en achterblijver. Uit het onderzoek blijkt verder dat de huisverbodgroep sneller en vaker contact met de hulpverlening heeft en daar ook meer tevreden over is dan de groep zonder huisverbod.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek
In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inzet van huisverboden in de toekomst, het verbeteren van de hulpverlening, met name aan uithuisgeplaatsten. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen ten einde de kennis over de verschillende typen plegers en relaties waarbinnen huiselijk geweld voorkomt te vergroten.

Klik hier om het rapport te lezen.

Bron: Rijksuniversiteit GroningenNaar homepageRelevante categorieën: