Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Oefenen met ‘virtuele patiënt’ verbetert communicatie

Een zogenaamde serious game helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Die conclusie trekken betrokkenen uit ervaringen van professionals uit enkele wijken in de stad Utrecht. De serious game is aan de Universiteit Utrecht ontwikkeld.
Oefenen met ‘virtuele patiënt’ verbetert communicatie

Met de serious game ‘De Virtuele Patiënt’, waarin deze ‘virtuele patiënt ook emoties toont, oefenen zorgprofessionals gesprekken met mensen die bovengemiddeld last hebben van meerdere en complexe problemen. In de Utrechtse wijk Overvecht is hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van de aanpak is het op een andere manier voeren van persoonlijke gesprekken.


‘Effectievere behandeling’
‘De Virtuele Patiënt helpt om een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen’, aldus Ruth Lenstra, praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk De Dame en Gezondheidscentrum Ondiep.

 

Emoties en flexibiliteit
Uniek aan De Virtuele Patiënt is dat de patiënt met emoties reageert op vragen die je hem stelt. De speler ervaart een ‘voelbaar gesprek’. ‘Er bestaan meer online leeromgevingen om communicatievaardigheden te trainen maar juist op het niveau van emoties gaat het vaak mis’, licht prof. dr. Johan Jeuring, hoogleraar Softwareontwikkeling voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht toe. ‘Daarnaast biedt de flexibele structuur van de game de mogelijkheid langere gesprekken te oefenen. Bovendien voeren professionals zelf een gespreksscenario in aan de hand van een praktijkcasus, waardoor zij hun ervaringen kunnen delen. Dit versnelt het leerproces.’

 

Utrecht Gezond!

De nieuwe aanpak voor mensen met meerdere en complexe problemen is onderdeel van ‘Utrecht Gezond!’, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea. Uitgangspunt is het in kaart brengen van alle belemmeringen die een patiënt ervaart, van lichamelijke tot maatschappelijke problemen. Dit doet recht aan de kennis en kunde van de zorgprofessionals en voorkomt gezondheidsrisico’s door over- of onderbehandeling. Hierdoor komt de patiënt weer in zijn kracht te staan en krijgt de stad meer mensen die actief meedoen.

 

Voor onderwijs en professionals

De Virtuele Patiënt is gebaseerd op de game ‘Communicate!’, ontwikkeld voor studenten van de Universiteit Utrecht. ‘Vaardigheden moet je trainen, maar het organiseren en begeleiden van trainingssessies kost veel tijd. Een game is een efficiënte manier om die training te ondersteunen. Zowel in het onderwijs als voor professionals’, aldus Jeuring.

 

‘Game Project’ van studenten

De ontwikkeling van De Virtuele Patiënt is een samenwerking tussen de Utrechtse zorgprofessionals en de bachelor gametechnologie van de Universiteit Utrecht. Studenten doen een ‘Game Project’, een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever, waarbij ze een zelfstandig ontwikkelteam vormen. Ook de verdere ontwikkeling van De Virtuele Patiënt wordt uitgevoerd door teams van studenten.

 

Bron: Universiteit Utrecht Naar homepageRelevante categorieën: