Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Nu is het moment voor preventie-plus

Juist nu, in een tijd waarin er veel speelt rondom de jeugdzorg, is het cruciaal om in te zetten op het werk aan de voorkant. Investeren in de samenwerking tussen preventie-plus en de specialistische jeugdzorg om de kosten beheersbaar te houden, de professionals binnen en de jeugd adequaat te ondersteunen.

 

Onze toekomst De jeugdzorg, er is veel om te doen. Logisch, het gaat om de jeugd, om de toekomst van ons allemaal. Uit recente cijfers (2022) lijkt naar voren te komen dat jeugdigen steeds meer een beroep te doen op ondersteuning en begeleiding vanuit de jeugdzorg, al heeft deze toename ook te maken met een beperkte uitstroom van het aantal jeugdigen in de jeugdzorg ( Jeugdautoriteit, 2022). Desalniettemin gaat er veel geld om in de jeugdzorg. Dit doet veelal de discussie oplaaien hoeveel jeugdigen er gebruik maken van de jeugdzorg en hoeveel dat kost.

Lees hier het hele artikel of word abonnee!Naar homepage