Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

NJi ontwikkelt hulpmiddel voor schrijven methodiekhandleiding

Hoe vang je methodisch handelen in een handleiding of protocol? Welke onderwerpen moeten hierin aan bod komen?

Hoe concreet werk je de aanpak uit en hoe geef je vorm aan het proces van beschrijven? Bij het beschrijven van methodisch handelen komt veel kijken.

Handreiking
Om niets over het hoofd te zien heeft het Nederlands Jeugdinstituut de handreiking ‘Beschrijven van methodisch handelen’ geschreven. In deze handreiking staat het ontwikkelen van een methodiekhandleiding centraal. De handreiking geeft praktische tips en is bedoeld voor stafmedewerkers, behandelcoördinatoren, gedragswetenschappers, kwaliteitsfunctionarissen en O&O-medewerkers in de jeugdsector die met het beschrijven van methodisch handelen belast zijn.

Interventies
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft inmiddels ruim vijf jaar ervaring met het beschrijven en onderbouwen van interventies en met het bieden van ondersteuning aan ontwikkelaars of eigenaren. Met als doel dat interventies voldoen aan alle basiseisen en dus voorgelegd kunnen worden aan de Erkenningscommissie Interventies.

Systematische werkwijze
Erkende interventies worden uitgevoerd door opgeleide professionals die werken volgens een overdraagbare methodiek. Dat betekent dat de interventie beschikt over een systematische werkwijze die inzichtelijk en overdraagbaar is. Het beschrijven van methodisch handelen in een methodiekhandleiding blijkt in de praktijk geen sinecure. Daarom biedt de nieuwe handreiking ‘Beschrijven van methodisch handelen’ een helpende hand.

Downloaden
De publicatie ‘Beschrijven van methodisch handelen. Handreiking om te komen tot een overdraagbare interventie’ is geschreven door Nienke Foolen, Mariska van der Steege en Marjan de Lange. De publicatie is kosteloos te downloaden via de website www.nji.nl/jeugdinterventies, onder ‘methodiekbeschrijving’. 

Bron: Nederlands JeugdinstituutNaar homepageRelevante categorieën: