Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe site actief over autisme

Vorige week is de website www.uaanzet.nl gelanceerd. De website is voor iedereen die privé of professioneel te maken heeft met autisme.
Nieuwe site actief over autisme

De site biedt mensen ongeacht hun functie of rol in de samenleving praktische informatie om beter met mensen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en te begrijpen. De website is ontwikkeld door de onafhankelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken, waarin mensen met en zonder autisme samenwerken.

 

Met de website willen de initiatiefnemers informatie en inspiratie bieden aan mensen in uiteenlopende functies en rollen – van politieman tot partner, van beleidsambtenaar tot werkgever – met als doel meer interesse in en meer begrip voor mensen met autisme te realiseren, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving.

‘Participatie is altijd wederkerig, je kunt niet van mensen met autisme vragen beter te participeren in de samenleving, zonder de mensen zonder autisme te betrekken. Zij kunnen de voorwaarden scheppen waardoor participatie gemakkelijker wordt. Daar willen we met deze website aan bijdragen’, aldus Merel van Vroonhoven, voorzitter van de werkgroep Vanuit autisme bekeken.

 

In Nederland hebben ongeveer 190.000 kinderen en volwassenen autisme. Niet alle mensen met autisme hebben ook een medische diagnose. Autisme komt voor bij mannen en vrouwen en op alle intelligentieniveaus. De aard en intensiteit van autisme varieert per persoon, gedurende de dag en het leven.  

 

Integrale kijk

Het programma Vanuit autisme bekeken kijkt vanuit het perspectief van mensen met autisme naar welke verbeteringen mogelijk zijn. Niet alleen op het gebied van zorg en ondersteuning, maar ook in werk, sport en het onderwijs.  De werkgroep wil dit in eerste instantie doen voor mensen met autisme. Omdat de werkgroep met de verbeteringen een integrale kijk op het leven van kwetsbare mensen stimuleert, komen ze ook ten goede aan andere mensen die een beroep doen op ondersteuning. Ook voor hen is een levensbrede aanpak van belang.

 

www.uaanzet.nlNaar homepageRelevante categorieën: