Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe methodiek voor psycho-educatie aan LVG-kinderen

Kenniscentrum MOVISIE presenteert begin 2011 de methodiek Hé kijk mij nou!

Dit is een handleiding voor psycho-educatie aan kinderen met een licht verstandelijke beperking die getuige zijn geweest van geweld in relaties. De methodiek richt zich ook op moeders van de kinderen – die vaak ook een licht verstandelijke beperking hebben.

Laagdrempelig
Het gaat om een laagdrempelige eerstelijnsmethodiek voor medewerkers van MEE-instellingen, zorginstellingen, het speciaal basisonderwijs en diverse intermediairs en verwijzers.

Regionale bijeenkomsten
MOVISIE organiseert begin volgend jaar vier regionale bijeenkomsten om de methodiek onder de aandacht te brengen van de hierboven genoemde professionals. Om ervaringen met het gebruik van de methodiek te bundelen en uit te wisselen, organiseert het kenniscentrum een gebruikersplatform.

 Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de bijeenkomsten.

 

 Naar homepageRelevante categorieën:

LVG |