Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe methode om vastbinden dementerende ouderen te voorkomen

De Universiteit Maastricht heeft de Exbelt-methode gepresenteerd waarmee verpleeghuizen op een veilige manier, binnen twee jaar, het gebruik van onrustbanden kunnen afschaffen.

Breed verspreiden
Stichting Innovatiekring Dementie gaat samen met Universiteit Maastricht het land door om deze methode breed te verspreiden. De hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, mevrouw Jenneke van Veen, pleit ervoor dat de methode landelijk wordt ingevoerd.

Conferentie
De methode, Exbelt, is bekend gemaakt op de conferentie ‘Niet fixeren is een kunst’. Deelnemers aan de conferentie waren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de werkgevers en de cliënten- en beroepsorganisaties in de ouderenzorg. De conferentie werd georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met IDé, de Innovatiekring Dementie.

De methode
De methode Exbelt bestaat uit verschillende pijlers:
1. zorgverleners scholen in de effecten van vrijheidsbeperking en moderne vormen van zorgverlening.
2. zorgverleners ondersteunen door een gespecialiseerd verpleegkundige.
3. familie bij de verandering betrekken.
4. aan zorgverleners moderne hulpmiddelen beschikbaar stellen.

Vasbinden verboden
'De meest essentiële pijler is dat het bestuur van een verpleeghuis het vastbinden verbiedt en de verandering actief ondersteunt', aldus onderzoeksleider Prof. Dr. Jan Hamers: 'Niet fixeren kán. Het vraagt geen extra personeel en geld, maar een cultuuromslag en een helder beleid.'

Vastbinden dratisch gereduceerd
Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat op verpleeghuisafdelingen waar Exbelt is toegepast het vastbinden in korte tijd drastisch is gereduceerd en dat  nieuwe bewoners niet meer worden vastgebonden. Dit in contrast met verpleeghuisafdelingen waar Exbelt níet is toegepast; hier worden nog steeds veel bewoners vastgebonden. Uit het onderzoek blijkt verder onder andere dat het stoppen met vastbinden niet leidt tot het toedienen van kalmerende medicatie en dat er ook geen toename is van letsels door vallen.

Oproep aan verpleeghuizen
Yvonne van Gilse, bestuurder van cliëntenorganisatie LOC, onderschrijft de oproep van mevrouw van Veen (IGZ) om de methode Exbelt landelijk in te voeren. ‘Het vastbinden van mensen past niet bij cliëntgerichte zorg.’ Innovatiekring Dementie pleit voor een wettelijk verbod op het vastbinden. De stichting gaat samen met de Universiteit Maastricht de methode landelijk verspreiden in de tour ‘Niet fixeren is een kunst!’ Stella Braam, medeoprichtster van IDé: ‘Het vastbinden moet en kán stoppen. Het is gevaarlijk en brengt lichamelijke en geestelijke schade toe. Het Exbelt-onderzoek maakt duidelijk dat het verpleeghuizen zonder intern verbod niet lukt. Met een wettelijk verbod is de vrijblijvendheid er daarvan af.’

Landelijke campagne
IDé gaat, samen met de onderzoekers en praktijkdeskundigen, de Exbelt-methode van de Universiteit Maastricht breed verspreiden in een landelijke tour getiteld ‘Niet fixeren is een kunst!’ De ‘kunst’ van het niet fixeren wordt onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers en zorgverleners, maar ook onder familie en vrienden. Er zijn al zoveel dingen bekend waarmee het leven van mensen met dementie verbeterd kan worden. Daar wordt tijdens de tour meer bekendheid aan gegeven.

Over IDé – Innovatiekring Dementie
IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis. Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, met het perspectief van mensen met dementie als uitgangspunt. De beweging verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

 Bron: IDéNaar homepageRelevante categorieën: