Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe kliniek zware psychiatrische stoornissen

Mensen met zware psychiatrische stoornissen kunnen vanaf nu in Amsterdam terecht in een speciale kliniek.
GGZ-instelling Inforsa opende op 1 februari een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige zorg in combinatie met een orthopedagogische benadering; een behandeling die in de reguliere GGZ nog niet wordt toegepast.
 
Nieuwe plek voor nieuwe kans
De kliniek is speciaal ontwikkeld vanwege de toenemende vraag naar behandelplekken voor mensen die in de huidige GGZ stranden. Tot nu toe konden mensen met complexe psychiatrische problemen terecht in een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB), waar er in Nederland drie van zijn. Inforsa beheert één van deze klinieken. De cliënten kunnen op deze afdelingen maar voor maximaal een half jaar behandeld worden. Vanwege gedragsproblematiek en de complexiteit van sommige stoornissen is dit niet altijd lang genoeg. Om deze cliënten toch te kunnen behandelen biedt de nieuwe kliniek van Inforsa ruimte voor vijf jaar behandeling. In deze periode blijft de verwijzende GGZ instelling betrokken en wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om de cliënt na de behandeling in de LIZ weer terug te laten keren naar de verwijzende instelling  of naar een andere passende plek.
 
Orthopedagogische behandeling
In de nieuwe kliniek wordt gebruik gemaakt van een orthopedagogische visie, nu voornamelijk nog toegepast in de kinder- en jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. “De reguliere psychiatrische behandelingen richten zich voornamelijk op de stoornissen. Door orthopedagogie toe te voegen aan de behandeling kunnen we ons ook veel meer richten op de mens achter de cliënt en niet alleen op de ziekte,” aldus Marion van Bruggen, Hoofd Behandelzaken LIZ. “We focussen hierbij op vaardigheden en mogelijkheden die een cliënt nog wel heeft en proberen die geleidelijk te vergroten.”
 
Om mensen met een complexe stoornis te behandelen met deze nieuwe methode is echter wel tijd nodig, iets waar het in de reguliere GGZ vaak aan ontbreekt. “Reguliere GGZ-instellingen zijn vooral bezig om mensen met deze complexe stoornissen in toom te houden. Ze komen niet meer toe aan behandeling en hebben geen ruimte om de zorg te intensiveren,” aldus Van Bruggen.
 
Plekken hard nodig
In Nederland zijn er rond de 250 mensen met een complexe psychiatrische stoornis. In de regio Amsterdam zijn dit er ongeveer 50. Op dit moment is er voor deze mensen geen plek waar ze voor langere tijd behandeld kunnen worden. Een belangrijk reden voor Inforsa om zo snel mogelijk te beginnen, startend met acht bedden. Aan het eind van dit jaar wil de instelling hier nog eens negen bedden aan toevoegen. Uiteindelijk hoopt Inforsa over 48 bedden te beschikken. “Het belangrijkste is dat we nu al plek kunnen bieden aan een aantal mensen die dit hard nodig hebben,” zegt Van Bruggen.
 
Veiligheid en geborgenheid
In de nieuwe kliniek staat veiligheid, maar vooral geborgenheid hoog in het vaandel. Zo heeft elke cliënt een eigen kamer met badkamer. Verder is er een huiskamer met verschillende zithoeken en is er een speciale comfortroom waar cliënten zich kunnen terugtrekken. Mochten de cliënten echter contact zoeken, dan is er altijd een cliëntondersteuner aanwezig om mee te praten. Daarnaast is er een ruimte waar de cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten.
 
Over de Kliniek Langdurige en Intensieve Zorg (LIZ) van Inforsa
Inforsa is onderdeel van Arkin. De LIZ van Inforsa is een psychiatrische kliniek die voorziet in de behoefte aan een voorziening die in staat is langdurige zorg te verlenen aan cliënten die in de bestaande GGZ niet meer geholpen kunnen worden. De kliniek werkt vanuit een orthopedagogische benadering waarbij de mens centraal staat in plaats van de ziekte. Deze mensen met de meest complexe psychiatrische problemen krijgen bij LIZ een nieuwe kans door middel van zorg op maat, behandeling in kleine groepen en professionaliteit van het behandelteam. De kliniek bestaat op dit moment uit acht bedden en wil aan het eind van dit jaar uitbreiden met negen extra bedden.
 

Bron: Inforsa


Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën:

GGZ |