Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

Op de website huiselijkgeweld.nl verschenen onlangs meer dan 25 factsheets over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim vijftig organisaties bundelden hun kennis in de gratis te downloaden documenten. Professionals vinden er informatie die hen helpt bij het signaleren van en het omgaan met verschillende vormen van geweld.
Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

 

In de factsheets, te downloaden via de website huiselijkgeweld.nl, is informatie te vinden over de verschillende vormen van geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting die in Nederland voorkomen. Zo zijn er onder andere kennisdocumenten samengesteld over (ex-) partnergeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg,  stalking, online seksuele intimidatie van jongeren en vrouwelijke genitale verminking.

Unieke toegevoegde waarde
Het is bekend dat bij al deze typen geweld specifieke signalen en risicofactoren een rol kunnen spelen. Toch worden nog niet altijd alle vormen van geweld en kindermishandeling tijdig gesignaleerd. De factsheets zijn hierin van unieke toegevoegde waarde. Ze stellen professionals in staat om in één oogopslag te zien welke signalen, risicofactoren en doorverwijsmogelijkheden er zijn voor een bepaald type geweld, misbruik of mishandeling.
Ook geven de factsheets handvatten aan alle beroepsgroepen die met de meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' werken, zoals artsen, verpleegkundigen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers en onderwijzend personeel.

Expertise gebundeld
‘Het project genereert vooral extra aandacht voor de groepen slachtoffers die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen’, vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, de organisatie die het gezamenlijke project heeft geïnitieerd. ‘Een belangrijk aspect van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken.’

Verborgen vrouwen
Onderzoekers Eliane Smits van Waesberghe en Lisanne Drost stelden namens KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving) een factsheet samen over verborgen vrouwen. Dit zijn vrouwen die door hun partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd te leven. Zij worden veelal tegen hun wil thuis opgesloten en hebben geen of beperkt contact met anderen. Een schrijnende levenssituatie die vaak gepaard gaat met psychische intimidatie of (dreiging met) fysiek geweld. Daarom is het extra belangrijk dat de signalen en risicofactoren van gedwongen verborgenheid meer onder de aandacht worden gebracht bij professionals. 

Ommekeer
In de factsheet vinden professionals info over de signalen en risicofactoren van gedwongen verborgenheid. KIS-onderzoekers Eliane Smits van Waesberghe en Lisanne Drost benadrukken in de factsheet dat met name onderwijzend personeel en professionals in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen voor een ommekeer in het leven van verborgen vrouwen kunnen zorgen.
Bron: www.kis.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.