Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe bijzonder hoogleraar Verslaving in Tilburg

Hendrik Roozen wordt per 1 augustus 2012 bijzonder hoogleraar Verslaving aan Tilburg University.

Hendrik Roozen gaat aan de universiteit onderzoek verrichten naar factoren die verslavingsgedrag initiëren en in stand houden. Hierin staat de toepassing van de Community Reinforcement Approach – een gedragstherapeutische aanpak – centraal. Op grond van de resultaten worden diagnostiek en behandeling van patiënten verbeterd. Doel is om zowel de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren als de ziektelast te verminderen.

Samenwerkingsverband
De leerstoel Verslaving is voor een dag per week gesitueerd binnen Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Binnen Tranzo is de leerstoel verbonden aan de Academische Werkplaats Verslaving, een samenwerkingsverband van de universiteit met zorginstellingen in de verslavingszorg dat gericht is op kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod. De leerstoel zal wetenschap en praktijk met elkaar verbinden en is mogelijk gemaakt door de verslavingszorginstellingen Novadic-Kentron en IrisZorg.

Curriculum Vitae
Hendrik Roozen (1968) studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden met als specialisatie klinische en gezondheidspsychologie. Hij promoveerde in 2005 op het gebied van Community Reinforcement Approach in combinatie met het farmacon naltrexon aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Roozen is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij de verslavingszorginstelling Novadic-Kentron (afdeling Research & Development) en het adviesbureau Roozen & Meyers Consultancy. Vanuit dit bureau organiseert hij trainingen met het onderwerp Community Reinforcement Approach (CRA), verzorgt hij werkbegeleidingen en supervisietrajecten voor hulpverleners, en verricht hij consultaties bij tal van gezondheidszorg-, forensische- en verslavingszorginstellingen. Ook is hij bestuurslid van de NIP-sectie Verslavingspsychologie en als staflid opgenomen bij Robert J. Meyers, Ph.D & Associates (VS)

Bron: Tilburg UniversityNaar homepageRelevante categorieën: