Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe artikelen op Sociaal Digitaal!

Met een abonnement op Sociaal Digitaal kun je alle artikelen van de Sozio lezen, rapporten, beleidsdocumenten én abonnees krijgen 60% boekenkorting! Deze week is de kennisbank weer aangevuld met een aantal interessante rapporten.
Nieuwe artikelen op Sociaal Digitaal!

 


Het geheim van de lange relatie
Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein


''We zijn gebaat bij een meer stabiele en simpele organisatie van het sociaal domein. We moeten rust, overzicht én continuïteit aanbrengen. Dat betekent een consistente visie formuleren, een vast aantal organisaties het vertrouwen geven en een werkklimaat scheppen waarin sociaal werkers en ervaringsdeskundigen kunnen excelleren in hun vak. Deze waarde van continuïteit, beaam ik met de auteurs van dit essay, kan ik niet genoeg benadrukken.'' - Erik Dannenberg, Voorzichter DivosaLees meer! 

 


Preventie aanpak risicojeugd
Lessen en aandachtspunten voor de gemeente bij de aanpak van 12-min problematiek


Onderzoek laat zien dat kinderen die risicogedrag vertonen meer kans hebben op het ontwikkelen van een langdurige criminele carrière. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen is daarom cruciaal bij het voorkomen dat deze groep jonge kwetsbare kinderen (verder) afglijdt in de criminaliteit.

Lees meer! 

 


Delphistudie 'Definitie Mentale Gezondheid'
Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven


Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. Gebrek aan eenduidigheid bemoeilijkt en vertroebelt de discussies en de beleidsvorming, waardoor het voor beleidsmakers en zorgverleners lastiger is om met beleid, preventie en zorg goed aan te kunnen sluiten bij wat er nodig is. Daarom is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met verschillende partijen vanuit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) een Delphistudie uitgevoerd om tot consensus te komen over de bouwstenen en een bruikbare definitie van mentale gezondheid.

Lees meer! 

 


Jongeren en het zorgen voor hun morgen

De coronapandemie stelt de jonge generatie stevig op de proef. Hoewel jongeren 1 zelf weinig risico lopen om ziek te worden, wordt er veel van hen gevraagd om anderen te beschermen. Daarmee hebben ze solidariteit en veerkracht getoond. Het ziet ernaar uit dat de coronacrisis niet de laatste crisis in het leven van jongeren zal zijn. Dat stemt tot nadenken over hun toekomst. Een toekomst vol uitdagingen waarop jongeren op dit moment weinig invloed hebben.

Lees meer! 


 


Op de groei
Een uitnodiging om te investeren in wat jonge mensen doet floreren


Ieder kind moet thuis optimaal kunnen opgroeien. Optimaal opgroeien is niet alleen een mensenrecht, het is van essentieel belang voor een goed leven, voor de toekomstige kracht en de gezondheid van kinderen, voor de kwaliteit van het samenleven en voor het verdienmodel van Nederland. Kinderen en ouders hebben recht op de best mogelijke jeugdhulp. Structureel investeren in het opgroeien van kinderen is van groot belang voor de toekomst van Nederland.Lees meer! Naar homepage