Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe adviezen voor hulp aan allochtone meiden met suïcidaal gedrag

Om de hulpverlening aan allochtone meiden met suïcidaal gedrag te verbeteren is er een nieuwe website in de lucht. Ook is er praktische gids voor hulpverleners gepubliceerd.

MOVISIE heeft een praktisch gids samengesteld voor professionals en vrijwilligers die werken met meiden van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst. De gids is vooral toegesneden op de problematiek van suïcidaal gedrag onder deze groepen.

Suïcidaal gedrag
Al jaren scoren meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst veel hoger in de statistieken dan hun leeftijdgenoten als het gaat om suïcidaal gedrag: zelfmoordpogingen. Belangrijk is dat deze meiden op tijd worden doorverwezen naar de juiste hulp. De publicatie Als meiden geen uitweg meer zien geeft praktische adviezen aan professionals en vrijwilligers die met jongeren werken.

Verhalen
Op de internetfora van www.marokko.nl, www.hababam.nl en www.indianfeelings.nl staan regelmatig verhalen over meiden die een poging tot zelfdoding doen. De beheerders van deze websites maken zich zorgen. Niet onterecht, volgens MOVISIE want suïcidaal gedrag komt vaker voor bij meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst.

Schreeuw om aandacht
Conflicten thuis en gebrek aan bewegingsvrijheid spelen een cruciale rol. Ook voor meiden van Marokkaanse afkomst geldt dit. Het moeten hooghouden van de familie-eer is niet altijd vol te houden. Meiden kunnen zodanig in de knel komen dat ze geen uitweg meer zien. Soms willen ze dood, maar vaker willen ze gewoon niet meer op deze manier verder en doen ze een zelfmoordpoging in een schreeuw om aandacht.

Professionals en vrijwilligers
Bijvoorbeeld in het jeugd- en jongerenwerk, bij de Jongeren Informatie Punten, het maatschappelijk werk, opbouwwerk, onderwijs, jongerenorganisaties en jongerenverenigingen. De publicatie beantwoordt belangrijke vragen als: hoe herken je suïcidaal gedrag? en wat kun je als professional of vrijwilliger doen om de meiden te helpen?
Klik hier om de publicatie te downloaden.  

Website
Behalve dit boekje maakten MOVISIE, Marokko Media en Indian Feelings ook een website voor meiden: www.jestaatnietalleen.nl. Bij de ontwikkeling zijn de meiden zelf betrokken geweest. Ze wilden graag antwoord op vragen als: waar kun je hulp vinden?, en komen je ouders het te weten als je advies vraagt aan de huisarts?’Ook staat op de website informatie over hoe de problemen ontstaan die leiden tot suïcidaal gedrag en wat je aan die problemen kan doen. De moderators van de website zijn getraind door 113Online om adequaat te reageren op suïcidale signalen van bezoekers en hen door te verwijzen.Naar homepageRelevante categorieën: