Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe aanpak GHB-verslaving

Zeven klinieken voor verslavingszorg en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in opdracht van het ministerie van VWS ruim 220 GHB-verslaafden tijdens hun behandeling en detoxificatie gevolgd. Op basis hiervan is een nieuw behandelprotocol opgesteld.
Nieuwe aanpak GHB-verslaving

 

De nieuwste inzichten in de behandeling van GHB-verslaving en de  GHB-monitor worden dinsdag 19 maart gepresenteerd op een congres aan de Radboud Universiteit.


Steeds groter maatschappelijk probleem

Verslaving aan de 'partydrug' GHB vormt  een steeds groter maatschappelijk probleem. Naar schatting gebruiken zo'n twintigduizend jongeren (18 tot 30 jaar) deze populaire drug en het aantal neemt toe. Het middel is zeer verslavend, veel mensen raken door het gebruik in coma en komen bij de eerste hulp terecht. Stoppen is moeilijk en kan eveneens leiden tot ernstige complicaties zoals delier of psychose.


Stimulerende werking

GHB (hydroxyboterzuur) geeft in kleine hoeveelheden  een ontspannen gevoel en kan seksueel stimulerend werken. Bij hogere doseringen kunnen complicaties optreden, variërend van misselijkheid tot comateuze slaap. Frequent gebruik leidt tot verslaving en pogingen om stoppen leiden vaak tot complexe lichamelijke en psychische stoornissen en niet zelden tot opname in een ziekenhuis. Omdat steeds meer GHB-verslaafden zich voor behandeling melden bij de verslavingsklinieken is er een detoxificatie- of afkickprotocol ontwikkeld. De voorheen veel gebruikte behandeling met benzodiazepines (angstremmers) gaf risico op ernstige bijwerkingen.


Gecontroleerd stoppen
Onderzoeksleider Cor de Jong, hoogleraar verslavingszorg aan de Radboud Universiteit: 'We  zien we in de verslavingszorg steeds meer en vooral jonge mensen die grote problemen hebben als ze stoppen met het gebruik van GHB. We hebben de GHB-gebruiker in kaart gebracht, zodat we weten welke jongeren risico lopen op verslaving en we hebben een manier ontwikkeld en getest om het stoppen veilig en doeltreffender  te laten verlopen. Die behandelprotocollen zijn vastgelegd in de GHB-monitor.'


Deelnemende instellingen zijn: IrisZorg, Tactus, Vincent van Gogh, Novadic-Kentron, VNN, De Brijder en Centrum Maliebaan. Het project wordt uitgevoerd door het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA).

Bron: Radboud UniversiteitNaar homepageRelevante categorieën: