Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Nieuw onderzoek naar suicide in de gesloten jeugdzorg en jeugd-GGZ

Zo af en toe beroven jongeren zich van het leven in de gesloten zorg. Vaak was het idee om hen op te nemen in een dergelijke vorm van zorg juist dat ze daar veilig waren, omdat ze daar bijvoorbeeld onder dwang afgezonderd (gesepareerd) kunnen worden. Jongeren afzonderen zou hen ‘veiligheid’ bieden en in leven houden. In een recent verschenen Internationaal artikel van Nederlandse onderzoekers in het gezaghebbende tijdschrift Plos One (1) blijkt echter dat juist gebrek aan echt contact en het separeren van jongeren in de gesloten zorg suïcidale gedachten bevorderd. Waar we denken deze jongeren ‘veiligheid’ te bieden, is dit naar alle waarschijnlijkheid enkel ‘fysieke veiligheid’ en een gebrek aan ‘emotionele veiligheid’. Dat vraagt om een andere aanpak.
Nieuw onderzoek naar suicide in de gesloten jeugdzorg en jeugd-GGZ

 

Er zijn veel redenen waarom jongeren suïcidale gedachten ontwikkelen. Vaak gaat het om een negatief zelfbeeld, het gevoel te hebben gefaald en schaamtegevoelens. In veel gevallen ligt daar (vroeg)kinderlijk trauma aan ten grondslag, vaak in combinatie met verwaarlozing, mishandeling en misbruik. Ook negatieve jeugdervaringen en gevoeligheid voor de sociale omgeving lijken een grote rol te spelen in de ontwikkeling van suïcidale gedachten. Gepest worden is bijvoorbeeld zo’n negatieve jeugdervaring, iets wat eenzaamheidsgevoelens versterkt. Meisjes zijn in het bijzonder vaak extra kwetsbaar omdat ze vaker het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, iets dat ze zichzelf verwijten en niet durven te vertellen (self silencing).Bron: Sociaalweb.nl
Auteurs: Evi van Arragon en Peer van der Helm

Eerder schreef Peer van der Helm onder andere deze boeken:


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 Naar homepage