Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuw lectoraat methodologie van praktijkgericht onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek verder professionaliseren. Dat is de opdracht van Daan Andriessen. Hij wordt per 1 september 2013 lector aan Hogeschool Utrecht. Andriessen komt aan het hoofd van het op te richten lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.
Nieuw lectoraat methodologie van praktijkgericht onderzoek

Dit hogeschoolbrede lectoraat gaat onderzoek doen naar methoden van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo. Ook staat de didactiek om studenten en docenten te leren om onderzoek te doen op de agenda.

 

De opbrengsten van het lectoraat komen ten goede aan het hbo in het algemeen en aan de opleidingen en het onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) in het bijzonder.

 

Lector

Daan Andriessen heeft tien jaar ervaring als lector Intellectual Capital bij Hogeschool Inholland. Methoden van onderzoek waren daarbij steeds een punt van aandacht. Hij promoveerde in 2003 op de waarde van kennis. Tijdens zijn lidmaatschap van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een landelijke gedragscode voor praktijkgericht onderzoek.

 

Praktijkgericht onderzoek
‘Met de oprichting van dit lectoraat vervult Hogeschool Utrecht haar ambitie om te komen tot een sterke methodologie van het praktijkgerichte onderzoek. Hogeschool Utrecht heeft landelijk een voortrekkersrol in de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek’, aldus de hogeschool op haar website.  De hogeschool wil meer energie steken in het praktijkgericht onderzoek. 

 

 

 Naar homepageRelevante categorieën: