Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Nieuw hulpproject van start voor kinderen in de vrouwenopvang

Jeugdzorginstelling TriviumLindenhof en vrouwenopvangorganisatie ArosA starten samen een nieuw project: Observatiediagnostiek.
Nieuw hulpproject van start voor kinderen in de vrouwenopvang

Het doel van dit project is het vroegtijdig inzetten van observatiediagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen in de vrouwenopvang, zodat tijdig gestart kan worden met juiste begeleiding of behandeling.

 

Binnen de vrouwenopvang wonen veel kinderen die op een of andere wijze slachtoffer en/of getuige zijn geworden van relationeel geweld. Traumatische ervaringen als deze kunnen later tot probleemgedrag leiden bij de kinderen. De initiatiefnemers vinden het daarom van belang hier vroegtijdig aandacht aan te besteden en door observatiediagnostiek vast te stellen of verdere zorg nodig is.

 

Opvang

Een projectteam van managers en orthopedagogen van beide organisaties, gaat binnen enkele weken aan de slag in samenwerking met de vertrouwde begeleidsters van de kinderen. Stichting ArosA vangt jaarlijks ongeveer tweehonderd kinderen op die in Rotterdam met hun moeder meekomen naar de opvang. Zij bieden de kinderen begeleiding.

 

Diagnose

Ongeveer tien tot vijftien procent van deze kinderen heeft zodanige gedragsproblemen dat een duidelijke diagnose en eventuele behandeling noodzakelijk is. TriviumLindenhof kan deze diagnose stellen. ‘Zij hebben de kennis en kunde in huis om observatiediagnostiek uit te voeren en de eventueel daaruit volgende begeleiding of behandeling op zich te nemen’, aldus het persbericht.

Over een half jaar wordt het project geëvalueerd, bekeken of de gestelde doelen zijn behaald en wordt gecheckt of de moeders en de kinderen tevreden zijn met dit hulpaanbod.
Naar homepageRelevante categorieën: