Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe privacytool voor jeugdzorgwerkers

Het handboek ‘Samenwerking in de jeugdketen, een instrument voor gegevensuitwisseling’ en drie bijbehorende filmclips zijn vanaf 29 juni 2011 beschikbaar voor professionals werkzaam met jeugdigen.

Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in de jeugdketen is soms nodig voor een gezond en veilig opgroeiklimaat voor jongeren. Onduidelijkheid over wat kan en mag binnen de privacyregelgeving staat dit soms in de weg. Met regeldrukte en handelingsverlegenheid tot gevolg.

Handboek
Daarom is in opdracht van het ministerie van VWS samen met verschillende professionals en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, organisaties en koepels in de brede jeugdketen een handboek ontwikkeld voor professionals. Een PDF-bestand van dit boek is hier te downloaden. Daarnaast is het boek opvraagbaar via het e-mailadres Privacy@minvws.nl. Er zijn 10.000 exemplaren gratis beschikbaar gesteld voor professionals in de brede jeugdketen.

Filmclips
Tevens is in opdracht van de Provincie Gelderland samen met professionals en ambtenaren een drieluik aan filmclips geregisseerd voor het platform www.verwijsindex.tv. De eerste filmclip gaat over ‘privacy & samenwerken’, het tweede deel gaat over ‘privacy & signaal’ en het derde deel over ‘privacy & match’. Deze filmclips zijn gemaakt door MULTIsignaal. MULTIsignaal levert voor meer dan 300 gemeenten de verwijsindex en heeft het platform www.verwijsindex.tv ontwikkeld, om het gebruik van de verwijsindex te stimuleren middels de inzet van filmclips, als aanvulling op fysieke trainingen. De regio’s en provincies die deelnemen aan www.verwijsindex.tv kunnen met hun gebruikersnaam van de verwijsindex inloggen op het platform.

Belang van de jongere
Zowel het handboek van het ministerie van VWS als de filmclips op www.verwijsindex.tv helpen professionals om systematisch af te wegen of gegevens uitwisselen en samenwerken met andere professionals in het belang is van de jongere. En het helpt de vaardigheden en de attitude van professionals te versterken.

Betere samenwerking professionals
Het doel van de verwijsindex risicojongeren is om hulpverleners en gemeenten beter te laten samenwerken. De verwijsindex is een digitaal systeem dat meldingen van hulpverleners registreert over problemen met jongeren tussen nul en drieëntwintig jaar. Wanneer er twee of meer meldingen over dezelfde jongere binnenkomen, krijgen de betrokken hulpverleners - ook in andere plaatsen - hierover een e-mail. Zo komen hulpverleners sneller met elkaar in contact en  kunnen met elkaar verdere behandeling bespreken.

Verwijsindex verplicht voor gemeenten
Alle gemeenten moeten nog dit jaar met de verwijsindex gaan werken. Momenteel zijn zo’n vierhonderd van de ruim 440 gemeenten in Nederland al aangesloten bij de verwijsindex risicojongeren, aldus het ministerie van VWS.

Bron: Multisignaal & ministerie van VWSNaar homepage