Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Nieuw | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie

Psychologen en orthopedagogen moeten vaak een diagnose vaststellen. Maar waaraan moet een professionele aanpak van diagnose en classificatie precies voldoen? Heeft een diagnose en classificatie alleen positieve effecten op de cliƫnt? Hoe zit het met stigma? Kan het ook anders? Op deze vragen worden in dit boek antwoorden gegeven.
Nieuw | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie


In het sociaal domein hebben professionals vaak te maken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Het niet medisch maken van psychische problemen door ze niet te herbenoemen als psychische stoornissen, levert ruimte op om anders naar psychische moeilijkheden te kijken. Psychische problemen hoeven niet per se als stoornis of ziekte te worden gezien (zie voor een beschouwing over nadelen van psychische stoornissen beschouwen als hersenstoornissen: Luigjes en de Haan, 2020). De-medicaliseren van psychische moeilijkheden kan minder stigma en minder zelfstigma met zich meebrengen en daar is het herstel van mensen met psychische moeilijkheden mee gebaat

Dit boek beschrijft een Aanpak van de Beschrijvende Diagnose (ABD) voor psychologen. Deze ABD is afgeleid van de richtlijn psychiatrische diagnostiek voor psychiaters, sluit aan bij wat in de DSM-5-TR onder de aanpak voor de beschrijvende diagnose wordt verstaan en bij wat in de GGZ Standaarden binnen de generieke module diagnostiek onder diagnose wordt verstaan.

Over de DSM-5-TR wordt veel informatie toegelicht die niet in het beknopt overzicht van de criteria te vinden is, maar wel in het handboek DSM-5-TR. Om stigma te verminderen wordt de probleembeschrijving geïntroduceerd: dit is de diagnose in de taal van de cliënt. In het praktijkboek worden veel casus-illustraties gegeven, zodat de psycholoog er direct mee aan de slag kan.

De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie is o.a. bedoeld voor de (aanstaande) (gz)-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en orthopedagoog(-generalist) werkzaam in de ggz, psychologenpraktijk, jeugdzorg, medische zorg, vb-zorg, verslavingszorg en forensische zorg.

Ton van Heugten heeft ruim 40 jaar in de klinische praktijk gewerkt en is inmiddels niet praktiserend klinisch psycholoog-psychotherapeut. Hij werkte met uiteenlopende cliënten in de kliniek en ambulant en gaf veel (na)scholing aan (aanstaande) professionals.

Klik hier om het boek te bestellen.Naar homepage