Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Vrienden belangrijkste gesprekspartner van jongeren met psychische problemen

Jongeren met psychische problemen praten het liefst met vrienden over hun problemen. Dit blijkt uit het panelonderzoek ‘Jongeren en psychische gezondheid’ van NJR in samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid.

Op de tweede plek staan ouders als favoriete gesprekspartner, daarna pas komen hulpverleners. Jongeren willen het liefst dat hun omgeving een luisterend oor biedt en mee zoekt naar een oplossing. Aan het panelonderzoek deden 730 jongeren mee.
 
NJR voerde dit onderzoek in samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid uit om te achterhalen hoe jongeren aankijken tegen (jongeren met) psychische problemen, en in hoeverre jongeren een rol voor zichzelf en anderen weggelegd zien als het gaat om het helpen van leeftijdsgenoten met psychische problemen. Met de stelselwijziging Jeugd, waarbij alle zorg voor jeugd vanaf 2015 onder gemeenten valt, zal de sociale omgeving voor jongeren met psychische problemen nog belangrijker worden. In dat licht is het interessant om vast te stellen dat jongeren open staan voor een ondersteunende rol voor leeftijdsgenoten, maar dat zij nog niet zo goed weten hoe deze invulling te geven.
 
Een derde van de jongeren heeft last van psychische problemen
Een derde van de jongeren uit het onderzoek heeft een psychisch probleem (gehad), of twijfelt hierover. Nagenoeg eenzelfde percentage kent een of meerdere leeftijdsgenoten met een psychisch probleem. Van de jongeren met een psychisch probleem of twijfels hierover praat 87 procent met een of meerdere mensen.
 
Houding en bereidheid
Over het algemeen is de houding van jongeren ten opzichte van leeftijdsgenoten met psychische problemen niet negatief. Driekwart van de jongeren is van mening dat iedereen een psychisch probleem kan krijgen. Ook is de bereidheid om leeftijdsgenoten met psychische problemen te helpen groot, vooral meisjes en oudere jongeren zijn erg bereid om jongeren met problemen te helpen. Deze bereidheid neemt wel af naarmate de leeftijdsgenoot verder van hen af staat.
 
Ondersteuning van jongeren die willen helpen
Jongeren twijfelen enigszins over hun competenties als potentiële ondersteuner: slechts 40 procent van de jongeren denkt dat zij leeftijdsgenoten ook daadwerkelijk kunnen helpen en bijna de helft van hen twijfelt hierover. Als potentiële ondersteuner hebben zij vooral behoefte aan tips van een hulpverlener (26 procent) en meer informatie over psychische problemen (18 procent). Tips van een leeftijdsgenoot (16 procent) komt hierna. Een vijfde van de jongeren voelt zich voldoende toegerust om leeftijdsgenoten met psychische problemen te helpen. Zij zeggen hiervoor niets nodig te hebben.
 
Hulpverleners en ervaringsdeskundigen
Naast hulp van vrienden vinden jongeren hulp van een hulpverlener ook erg belangrijk, 78 procent van de jongeren vindt dat jongeren met een psychisch probleem geholpen moeten worden door een hulpverlener. Jongeren met psychische problemen zouden elkaar ook goed kunnen helpen. Naast ‘te weten komen wat er met me aan de hand is’, geeft bijna een vijfde van de jongeren aan behoefte te hebben aan ervaringsverhalen van leeftijdsgenoten die hetzelfde probleem hebben. Ook is 64 procent van de jongeren met psychische problemen bereid andere jongeren met psychische problemen te helpen.

Bron: NJR.
Naar homepage