Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Negatieve beeldvorming jongeren schadelijk’

Het negatieve beeld over de Grenzeloze Generatie door onderzoeksbureau Motivaction pakt verkeerd uit als we niet heel goed nadenken over wat jongeren precies beweegt of tot beweging kan aanzetten.

Dat beweert wijsgerig pedagoog Stijn Sieckelinck die 11 december is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Zowel afstomping als radicalisering onder jongeren zijn symptomen van een cultuur die niet goed raad weet met idealen van jongeren’, aldus Sieckelinck in een persbericht.

Eenzijdige focus is achterhaald

‘Steeds vaker wordt in de reactie op het wegvallen van grenzen opvoeding herleid tot het bijbrengen van juiste omgangsvormen zonder meer. Maar deze eenzijdige focus op autoriteit is achterhaald en dient aangevuld met aandacht voor “idealen” (heel specifieke waarden die een perspectief bieden). Opvoeding en onderwijs moeten er immers ook op gericht zijn jongeren te leren ergens om geven en ergens voor staan. Zo komen ze veel sneller in beweging dan door dwang.’


Proefschrift

De titel van het proefschrift van Sieckelinck is Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en. ‘Het pedagogische antwoord op de uitdagingen die de jeugd ons stelt mag niet worden geregeerd door angst voor sterke overtuigingen. Al maken jongeren het nog zo bont, pedagogische professionals moeten erop gericht blijven het beste van de jeugd naar boven te halen’, aldus Sieckelinck.

Boemerang

‘We moeten jongeren perspectieven bieden, ervoor zorgen dat jongeren redenen hebben om niet steeds de kortste weg naar genot te kiezen. Zo komen de aanbevelingen van Motivaction als een boemerang terug in de samenleving: het is aan ons om jongeren te begeleiden in hun ontdekking van de grenzeloze wereld, niet alleen door grenzen te stellen, maar ook door te laten zien wat het leven de moeite waard maakt’, aldus Sieckelinck, tevens eindredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

Debat

Op 13 januari 2010 debatteert Stijn Sieckelinck in Zwolle met de onderzoekers van Motivaction over de conclusies van hun onderzoek. Het debat wordt georganiseerd door VUconnected in samenwerking met de lectoren van de Hogeschool Windesheim en de regionale krant De Stentor. Meer informatie op www.vuconnect.nl

Bron: Vrije UniversiteitNaar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: