Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie naar Trimbos-instituut

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is per 1 januari 2011 ondergebracht bij het Trimbos-instituut.

Het Trimbos-instituut wil door de overname van het NKOP de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen verder verbeteren.

Missie
Het NKOP werd in 2003 opgericht met subsidie van het ministerie van Volksge-zondheid Welzijn en Sport (VWS). Missie van het NKOP is door bundeling en overdracht van kennis de geestelijke volksgezondheid van ouderen en de kwaliteit van de ouderenzorg een belangrijke impuls te geven. Het NKOP verwierf in korte tijd een goede naam als kennismakelaar binnen de ouderenpsychiatrie. Na afloop van de VWS-subsidie, financierden zes GGZ-instellingen drie jaar het NKOP.

Doorstart
Om de toekomst van het NKOP veilig te stellen, heeft de raad van toezicht het Trimbos-instituut benaderd voor een doorstart, zodat het NKOP in aangepaste vorm en op een financieel gezonde wijze in stand gehouden kan worden. De zes GGZ-instellingen die het NKOP drie jaar lang subsidieerden, blijven als sponsor betrokken bij het NKOP. Dit zijn:  Altrecht, GGZ Drenthe, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ Noord-Holland-Noord en Symfora groep.

Meerwaarde overname
Door het NKOP onder te brengen bij het Trimbos-instituut kan een breder draagvlak worden verkregen voor het werk in de ouderenpsychiatrie en wordt het NKOP niet gezien als een aan een specifieke GGZ-instelling gelieerd instituut. Voor het Trimbos-instituut biedt het NKOP een uitstekend forum om wetenschappelijk getoetste vernieuwingen te implementeren in de praktijk. Bovendien wordt door de samenwerking de band versterkt tussen het Trimbos-instituut en het werkveld van de GGZ en V&V sector.

Kerntaak van het ‘nieuwe’ NKOP blijft voorlichting geven over en overdragen van praktijkrelevante wetenschappelijke kennis met behulp van een website.

Per 1 januari 2011 heeft de Raad van Toezicht van het NKOP de website ouderenpsychiatrie www.ouderenpsychiatrie.nl overgedragen aan het Trimbos-instituut. Het kantoor te Zeist wordt  per 1 januari 2011 gesloten. De website zal vanaf 1 februari weer toegankelijk zijn.

 Bron: Trimbos-instituutNaar homepageRelevante categorieën: