Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Mijn ervaringen met groepswerk'

Naar aanleiding van het boek “Samensturing in de maatschappelijke opvang. De tegenstelling voorbij” (Max A. Huber en Tineke Bouwens) beschrijft Tineke van Uden in dit artikel haar ervaringen in het groepswerk.

In SoziO 102 (oktober 2011) schreven Max Huber en Tineke Bouwes het artikel Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht. ‘Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet aan.’ Klik hier om het artikel van Tineke van Uden te kunnen lezen.Naar homepage