Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Mevrouw Lopes en haar zoon René

Mevrouw Lopes is midden veertig en zorgt alleen voor haar negenjarige zoon, René. Ze heeft lang in de horeca gewerkt. Toen dat door fysieke problemen niet meer ging, volgden er een aantal jaren werkzaamheden in de thuiszorg. Een maand of acht geleden ging dit ook niet meer en vrijwel direct werd mevrouw Lopes afhankelijk van de bijstand. In de afgelopen maanden is zij een paar keer aan haar benen geopereerd. Mevrouw Lopes en haar zoon wonen in een middelgrote gemeente.
Mevrouw Lopes en haar zoon René

In principe zorgt mevrouw Lopes goed voor haar zoon. René is altijd vrolijk, doet het goed op school en ziet er verzorgd uit. Een paar maanden geleden begon dit echter langzaam, maar wel duidelijk te veranderen. Hij trekt zich steeds meer terug en ziet er minder verzorgd uit.

 

Eind september vergeet mevrouw Lopes haar ROF (Rechtmatigheids Onderzoek Formulier) tijdig in te leveren. De gemeentelijke sociale dienst stopt hierop direct haar uitkering. Mevrouw Lopes maakt bezwaar. Er volgt een zitting en de rechter concludeert dat gemeente rechtmatig handelde. Wie een uitkering ontvangt, moet aan de voorwaarden voldoen. Daar hoort het tijdig inleveren van het ROF-formulier bij. Als dit niet gebeurt mag een uitkering stopgezet worden.

 

Mevrouw Lopes is niet erg assertief. Zij schikt zich in haar lot en zoekt geen hulp. Hoewel ze de rechtsgang niet helemaal begrijpt voelt ze zich schuldig over haar nalatigheid. Ze vraagt dus ook niet direct opnieuw een bijstandsuitkering aan; ze denkt dat haar uitkering nu voor straf definitief gestopt is. Er volgt een periode zonder enig inkomen. Vaste lasten zoals huur, energie en ziektekostenverzekering kan zij niet meer betalen. Tot september vorig jaar had mevrouw Lopes geen schulden; haar financiën waren keurig op orde. Nu zij geen inkomen meer heeft lopen de betalingsachterstanden snel op.

 

Mevrouw Lopes gaat wel naar de voedselbank. Sinds oktober leven haar zoon en zij van de wekelijkse voedselpakketten; dat is niet voldoende en omdat mevrouw eten uit haar mond spaart voor haar zoon heeft zij regelmatig honger. Omdat er in deze pakketten geen pakjes drinken zitten die zij haar zoon mee naar school kan geven bedelt mevrouw Lopes iedere zaterdag voor de plaatselijke supermarkt een paar euro bij elkaar. Daarvan koopt zij de pakjes drinken voor René.

Via school raakt jeugdzorg betrokken. Het teruggetrokken gedrag van René is aanleiding om een melding te doen. In deze situatie kan een kind eigenlijk niet op verantwoorde wijze opgevoed worden. Een ander kanaal zorgt er voor dat de situatie van mevrouw Lopes uiteindelijk ook bij het algemeen maatschappelijk werk bekend raakt. Zij verwijzen haar (schriftelijk) naar het juridisch loket en/of een advocaat. Maar voor een juridische procedure moet je direct eigen bijdrage voldoen, en dat kan mevrouw Lopes niet opbrengen.

 

Vanuit je eigen rol en werk: wat zou je willen in deze casus en wat kun je daadwerkelijk doen?

 

Wilt u reageren op deze casus? Dat kan hieronder.Naar homepage