Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Methoden, interventies: wat doet het in je werkleven?

In de aanstaande editie van Sozio is er aandacht voor methoden, methodieken, aanpakken of zeg maar: interventies die je professionele leven ondersteunen in je contact met degenen die je hulp en begeleiding nodig hebben. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Bij deze de uitnodiging om je tekstbijdrage naar de redactie te sturen met het oog op publicatie in de volgende uitgave.
Methoden, interventies: wat doet het in je werkleven?


In 2008 stelde prof. Jan Willem Veerman vast dat  van de toenmalige 1000 tot 1500 interventies in de jeugdzorg (dezelfde interventies worden weleens verschillend aangeduid) 1 tot 5 procent bewezen effectief is. Mede daarom is later bij het Nederlands Jeugdinstituut NJI, Movisie, het RIVM en ook het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ begonnen met de inrichting van databanken waarin gevalideerde of erkende interventies zijn opgenomen. Die databanken zijn er uiteraard nog, en daar staan al de interventies in die momenteel van een waarde-oordeel zijn voorzien.

Maar het nut van een methode, methodiek of interventie staat ook en valt ook bij het gebruik in de werkpraktijk. Dus daarom de vraag aan jou: gebruik je bewust interventies? Waarom wel of niet? Wat gebruik je aan methodieken en levert je dat ook voldoende op in je relatie met je 'klant-groep'?

Laat dat weten! Schrijf een bijdrage voor Sozio - bijvoorbeeld in 500 woorden en mail het aan sozio@mailswp.com

Het is top als je de tekst voor half maart aan ons toestuurt.

Er zijn ook handige richtlijnen voor het inleveren van een artikel. Die vindt je via deze link.

 Naar homepage