Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Mentoraatsprojecten jongeren leiden tot vergroting emotioneel kapitaal’

Mentoraatsprojecten leiden tot een groter emotioneel kapitaal bij jongeren. Die conclusie valt te trekken uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht naar deze projecten.

Verder blijkt de rol en houding van de mentor cruciaal te zijn voor het welslagen van de projecten.

Onderzoek
Ellen Grootoonk en Aly Gruppen deden de afgelopen twee jaar onderzoek naar de opbrengsten van mentoraatsprojecten. Ook studenten SPH namen deel aan deze projecten. Onlangs is het onderzoeksrapport Baat bij een maatje verschenen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de opbrengsten van het mentorproject Take 2.

Ervaren opbrengsten
De hogeschoolonderzoekers zijn op zoek gegaan naar de ervaren opbrengsten van de mentees vijf tot negen jaar na deelname. Die zijn er vooral op het gebied van emotioneel kapitaal. Onderzoeker Ellen Grootoonk: ‘Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat meedoen aan het maatjesproject invloed heeft gehad op hun persoonlijk welbevinden en hun zelfbeeld. Ook zijn er opbrengsten op het gebied van cultureel kapitaal, meedoen aan het project heeft hun horizon verbreed.’

Rol mentor
De rol en de houding van de mentor blijken cruciaal bij het slagen van een mentoraatsproject.  Een actieve en betrokken mentor bereikt het meest. Jongeren willen vaak wel graag hulp en ondersteuning, maar kunnen dit niet altijd zo benoemen. Het heeft daarom weinig zin om de aandacht te richten op de problemen  of  de hulpvraag. Juist door samen dingen te doen, zoals naar de bibliotheek, een hamburger eten bij de Mac of samen koken, wint een mentor het vertrouwen van een jongere.
Doelgroep
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder jongeren die vijf tot negen jaar geleden meededen aan dit mentorproject.  Dit is best bijzonder omdat de meeste onderzoeken plaats tijdens, of vlak na afloop van een mentorproject.
Europees project
De beide onderzoekers vande Hogeschool Utrecht zijn tevens partner in het Europese project HEAR ME. (Higher EducAted Retirees Mentoring Early Schoolleavers). Aan dit project doen vijf landen mee: Denemarken, Finland, Groot-Brittanië en Spanje. Het algemene doel van dit project is het vergroten van het sociaal kapitaal in Europa. Dit door de levenservaring van senioren te gebruiken, hen actief in de maatschappij te houden en de kansen voor jongeren te helpen vergroten.

Coach en jongere
In dit project worden goed opgeleide senioren als coach gekoppeld aan een jongere (12-14 jaar). Grootoonk: ‘In het afgelopen schooljaar hebben we hierin samengewerkt met het Vader Rijn College in Utrecht. Gedurende het schooljaar zijn de senioren en jongeren met elkaar opgetrokken. Ze hebben elkaar wekelijks of tweewekelijks ontmoet. Tijdens de ontmoetingen gingen het over school, vrije tijd en leefwereld van de jongere. De behoefte van de jongere stond hierbij centraal. Vanaf studiejaar 2010/2011 werken we samen met School ’s cool. Deze organisatie richt zich op kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar. Basisschoolleerlingen worden begeleid bij hun overstap naar het middelbaar onderwijs. Gedurende anderhalf jaar begeleidt een mentor hen in deze belangrijke fase.’

Handboek mentoring
In september 2010 is het Handboek mentoring verschenen. In dit handboek wordt beschreven hoe mentorprojecten binnen de hogeschool opgezet kunnen worden. Een pdf-bestand van dit handboek kan opgevraagd worden bij Aly Gruppen of Ellen Grootoonk.
Contactgegevens:
Lectoraat Participatie en maatschappelijke ontwikkeling

Naar homepageRelevante categorieën: