Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Mensen met verstandelijke beperking kunnen elkaar prima steunen’

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen getraind worden om anderen te ondersteunen vanuit hun eigen kennis en ervaring.
‘Mensen met verstandelijke beperking kunnen elkaar prima steunen’

Dat blijkt uit onderzoek van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.

Het onderzoek richtte zich op de ondersteuning van cliënten door de inzet van ervaringsdeskundigen.  In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen nog nauwelijks toegepast en onderzocht, aldus de onderzoekers.

Ontwikkelen ervaringsdeskundigheid
Het Consortium Ervaringsdeskundigheid van Mensen met een Verstandelijke Beperking* heeft een opleiding opgezet voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Gedurende anderhalf jaar bood Fontys Hogescholen de nieuwe opleiding aan, aan elf studenten met een verstandelijke beperking van 17 tot 56 jaar oud. De academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van Tranzo deed onderzoek naar de mogelijkheden van de opleiding.

Opleiding effectief
De resultaten laten zien volgens de onderzoekers zien dat de opleiding bijdraagt aan de ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking. Door het volgen van de opleiding zijn ze beter in staat om over hun eigen ervaringen te vertellen. Daarnaast hebben ze meer inzicht in wat voor henzelf en voor anderen belangrijk is in het dagelijks leven en weten ze hoe ze anderen kunnen ondersteunen.

Hoopgevend
De resultaten zijn hoopgevend en bruikbaar, aldus de onderzoekers. Als ervaringsdeskundige kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun kennis breed inzetten, bijvoorbeeld als ondersteuner van cliënten of als samenwerkingspartner van professionals. Zo zouden ze bij zorgorganisaties en gemeenten ingezet kunnen worden voor participatie en inspraak van mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als het gaat over de WMO. Ook kunnen ze een rol spelen bij het stimuleren van aandacht en begrip voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

Uitdaging
Optimaal gebruik maken van ervaringsdeskundigheid gebeurt echter pas wanneer de studenten na hun opleiding de kans krijgen om hun kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten. Hier ligt nog een belangrijke uitdaging volgens de onderzoekers. Aanbevelingen ten aanzien van de opleiding zijn inmiddels verwerkt in de opleiding die in januari 2013 opnieuw van start gaat.

*Het consortium bestaat uit de zes zorgaanbieders Dichterbij, S&L Zorg, Koraal Groep, de Brabantse MEE-organisaties, Lunet zorg en Zuidwester; de twee academies Fontys Hogeschool Sociale Studies en Tilburg University (departement Tranzo); CZ Zorgkantoren en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bron: Tilburg University


Naar homepageRelevante categorieën: