Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Meesterschap in het sociaal werk

Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie Onder redactie van Mariël van Pelt, Marc Hoijtink, Hans Oostrik en Marc Räkers

Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 978 90 8850 1920
184 pagina’s. € 22,90

De roep om (meer) vakmanschap in het sociaal werk is de laatste tijd niet van de lucht. En terecht. Een neerslag van deze roep is te vinden in Meesterschap in het sociaal werk. Deze publicatie schetst een beeld van de eerste Masteropleiding Social Work, die door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd verzorgd tussen 2008 en 2010.
Het boek bestaat uit drie delen. In het middelste deel laten studenten van de opleiding zien welke praktijkonderzoek zij in het kader van de opleiding uitvoerden en hoe zij hierin ook tegelijkertijd werkten aan verbetering van de of hun beroepspraktijk. Dit deel biedt een caleidoscopisch beeld van de velden waarin de masterstudenten zich bewegen: van mantelzorgondersteuning tot medisch maatschappelijk werk, van ouderenadviseurs tot bedrijfsmaatschappelijk werk bij Defensie. De bijdragen verschillen onderling sterk van karakter. Soms zijn het essays, soms minutieuze onderzoeksverslagen. De kwaliteit van de bijdragen wisselt daarbij sterk, en dat is jammer. Het was goed geweest als er wat zorgvuldiger aandacht was besteed aan systematische kennisopbouw in het sociaal werk. De waarde van dit deel is nu vooral gelegen in de reflectie op de eigen professionaliteit en het vakgebied. De ambities van de Master (de opleiding wordt met een hoofdletter geschreven, de ‘master’ zelf wordt met een kleine letter aangeduid) worden in het eerste deel benoemd: het verbreden en verdiepen van het beroep, de beroepsbeoefenaar, de praktijk en de kennis van en over het sociaal werk. Het derde deel reflecteert op de praktijkvoorbeelden. Daarin laten de auteurs zien dat bij de masters sprake is van een ‘hernieuwd professioneel bewustzijn’, maar dat het systematisch ‘doorontwikkelen’ van kennis nog teveel achterwege blijft. Hans van Ewijk bepleit dan ook een intensivering van de investering in de kennisbasis van het sociaal werk in brede zin.
Het boek is een aanrader voor degenen die de professionalisering en praktijkverbetering in het sociaal werk ter harte gaat. Daarvoor biedt het mooie doorkijkjes in het ‘work in progress’ van de Master-opleidingen. Het is te hopen dat de publicatie de eerste is in een serie van de verschillende lichtingen studenten van de Masters sociaal werk. Het werkveld kan de versteviging van de kennisbasis en de versterking van de beroepspraktijk door de masters goed gebruiken.

 Ard Sprinkhuizen

 

 Naar homepage