Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Meer onderzoek naar leefwereld ouderen nodig

Er is meer onderzoek naar de leefwereld van ouderen nodig, om er achter te komen wat ouderen nu precies (niet) kunnen en willen, om daarmee op een verantwoorde en mensgerichte manier de zorg te verbeteren.
Meer onderzoek naar leefwereld ouderen nodig
Dat betoogt Katrien Luijkx, verbonden als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg bij het instituut Tranzo van Tilburg University, in haar oratie op vrijdag 10 oktober. Luijkx laat zien hoe veranderingen kunnen worden gerealiseerd door goed naar ouderen te luisteren, hen te zien en door samen de zorg op te pakken. 
 
Uit reeds gedaan onderzoek blijkt dat professionele zorgverleners niet echt een goed beeld hebben over wat ouderen zelf belangrijk vinden in het dagelijks leven. Ouderen willen het liefst hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren, ook als zij met beperkingen te maken krijgen. Ze willen gehoord en gezien worden door de mensen die hen verzorgen. Verder willen ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, hun kinderen niet nodeloos belasten en eenzaamheid vermijden.
 
Samen zorgen
De bijzondere leerstoel Ouderenzorg wil bijdragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg: zorg waarin ouderen centraal staan, zij zelf een actieve rol hebben met voldoende ruimte en aandacht voor hun eigen identiteit, eigen regie en zelfredzaamheid, eventueel met hulp van naasten. 
Samen zorgen betekent dat ouderen een actieve rol hebben, naast mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten. Samen zorgen betekent het ontwikkelen van kennis en innovatie samen met onderzoekers, zorgverleners en ouderen. Samen zorgen betekent ook kennis delen, zodat zoveel mogelijk mensen bij kunnen dragen aan de te ontwikkelen kennis en innovaties en deze ook kunnen gebruiken.
 
Leefwereld van ouderen
Centraal bij de leerstoel Ouderenzorg, en de daaraan verbonden Academische Werkplaats, staat de vraag: welke innovaties gericht op mensgerichte ouderenzorg kunnen ontwikkeld worden op basis van kennis over de leefwereld van ouderen? 
Bij het innoveren van de zorg is het belangrijk om te onderzoeken wat de voorgestelde veranderingen voor ouderen eigenlijk betekenen. Kennis over de leefwereld van ouderen is namelijk input voor innovaties gericht op ouderen. De leefwereld van ouderen omvat zowel hun voorkeuren en wensen als hun ervaringen en de betekenis daarvan. 
 
 
 Bron: Universiteit van Tilburg


Naar homepageRelevante categorieën: