Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Mantelzorgers mishandelen uit stress'

De mishandeling van ouderen neemt toe doordat mantelzorgers steeds vaker overbelast raken. Volgens Ouderenombudsman Jan Romme is de grens ver overschreden.
'Mantelzorgers mishandelen uit stress'

Zeker voor de werkende groep 55-plussers. Dat zegt hij in een interview met dagblad Trouw.

Omdat de dagopvang voor ouderen wordt afgebouwd en de plaatsen in verpleeghuizen schaarser worden, komen mantelzorgers steeds meer onder druk te staan.

Volgens Jan Romme wordt op verschillende fronten een zwaar beroep gedaan op jonge ouderen. Ze moeten niet alleen voor hun kleinkinderen zorgen omdat de kinderopvang onbetaalbaar is geworden, ze verzorgen ook hun oude vader of moeder, moeten doorwerken tot hun 67ste en het liefst ook nog vrijwilligerswerkdoen. Dat is onmogelijk, stelt Romme die vindt dat de limiet is bereikt.


Op de loer
Volgens de Ouderenombudsman krijgen veel overbelaste mantelzorgers last van slapeloosheid, tobben ze veel, hebben ze geen tijd meer voor hun eigen werk of voor hun sociale activiteiten. Ouderenmishandeling ligt dan op de loer. ‘Een op de drie mantelzorgers van dementerende ouderen bijvoorbeeld gaat weleens over de grens. Vergeten op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan de stoel binden om een boodschap te doen’, aldus Romme in Trouw. Door overbelasting is er vaak sprake van onmacht of onkunde en dat kan weer leiden tot verwaarlozing of zelfs agressief gedrag en mishandeling.

Ook Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, zegt de verhalen over ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers te herkennen. "


Toename meldingen
De steunpunten Huiselijk Geweld ontvingen vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling, een lichte stijging ( 3 procent) ten opzichte van 2011. Psychische mishandeling (35 procent) kwam het meest voor. Daarna lichamelijke mishandeling (28 procent), financiële uitbuiting (20 procent), rechtenschending (8 procent) en verwaarlozing (2 procent).

Bron: Trouw. Klik hier voor het gehele interview. Naar homepageRelevante categorieën: