Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Mannen in de opvang: een nog steeds bestaand taboe

Dat ook mannen slachtoffer van huiselijk geweld kunnen worden, is iets wat inmiddels wel bekend is. Toch blijkt dat veel mensen bij huiselijk geweld nog steeds het beeld voor ogen hebben van de man als dader en de vrouw als slachtoffer. Het taboe rondom het onderwerp blijkt groot. Hierin lopen we dus tegen onze eigen denkkaders en stereotypen aan. Binnen het sociaal domein valt op het gebied van bespreekbaarheid dan ook nog een hoop winst te behalen. Ik sprak met Daniƫlle van Dijk en Soraya Tol, maatschappelijk werkers bij Blijf Groep, die de mannenopvang graag beter op de kaart willen zetten.

Van oudsher bestaat er een specifieke rolverdeling tussen mannen en vrouwen binnen de maatschappij,’ zegt Soraya. ‘Dit begon al bij de jagers en verzamelaars: mannen gingen jagen op eten en de vrouwen bleven thuis om voor de kinderen te zorgen.

Binnen dit plaatje staat de man voor kracht: zij zijn sterk en onafhankelijk. Vrouwen zijn in deze het “zwakkere geslacht” en worden daarbij sneller als slachtoffer gezien.’ In Nederland hebben vrouwen inmiddels gelijke rechten als mannen. Dit gaat gepaard met het loslaten van rolpatronen: steeds meer vrouwen willen carrière maken en niet thuis blijven als huisvrouw. Bovendien is met de opkomst van het feminisme de wens om (financieel) onafhankelijk te zijn gegroeid. Tegelijkertijd blijkt er in ons hoofd nog weinig te veranderen en zitten traditionele denkkaders zo ingebakken in onze cultuur, dat het moeilijk is om hier afstand van te doen.

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage