Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Manifest roept op tot outreachend beschavingsoffensief

De stichting Eropaf! heeft een manifest uitgebracht met als titel Eropaf 2.0. De stichting roept daarin de sociale sector op tot een outreachend beschanvingsoffensief.

De sociale sector moet ‘doordacht’ uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vindt de stichting Eropaf! Om dat te kunnen doen zijn toen kernwaarden nodig, vinden de opstellers van het manifest.

Belevingswereld burgers

Minder bureaucratie, minder marktwerking, minder specialismen, minder bemoeienis van overheden en andere opdrachtgevers is wat de sociale professional volgens Eropaf 2.0! nodig heeft. Daarvoor in de plaats stellen de opstellers onder meer herstel van contact tussen burger en overheid, handelingsruimte voor sociale professionals, meer ruimte voor generalisten, meer professionele ambachtelijkheid in de sociale sector.
De initiatiefnemers willen met het manifest effectief outreachend werken in contact brengen met de belevingswereld van burgers. Het manifest moet een debat opleveren over hoe dat doel valt te bereiken.

Het manifest is tijdens het congres Buurtalliantie op 25 november aangeboden aan staatssecretaris Bussemaker van VWS.

Meer informatie: wwweropaf.orgNaar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën:

Wmo |