Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Literatuurlijst Sozio Special Opleiding en Werk 2021 - Grip krijgen op de stroom van verandering


Bibliografie

De Graaf , M., Schouten, R., & Konijn, C. (2005). De Nederlandse jeugzorg in cijfers 1998-2002. Alkmaar: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Dimaggio, P., & Powell, W. (1991). The New Insititutionalism in Organzational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

Gemeente Amsterdam. (2013). Om het kind, programma hervorming zorg voor de jeugd. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

GGZ Nederland. (2014). Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging, een visie op jeugd-ggz. Geraadpleegd op 19 januari, 2019, van ggznederland: https://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Visiedocument%20Jeugd%20-%20Een%20visie%20op%20jeugd-ggz,%20beschikbaar,%20bereikbaar%20en%20in%20beweging.pdf

Giezen, M. (2013). Adaptive and Strategic Capacity: Navigating Megaprojects through Uncertainty and Complexity. Sage Journals, Volume: 40 issue: 4, 723-741.

Hollander, M. (2013). Bestuurlijk Akkoord voor dummies. Utrecht: Nederlands Vereniging voor Psychiatrie.

Janssen, T. (2017). Het onzekere voor het zekere, tweebening besturen in de zorg (oratie). Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Tonkens, E. (2008). Mondige burgers, getemde professionals, Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep.

Trimbos-Instituut. (2009). GGZ in tabelen 2008. Utrecht: Trimbos-Instituut.

Troonrede. (2013). Troonrede 2013. Geraadpleegd op 10 april, 2019, van www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013

Van der Harten, M., & Van Rijn, E. (2003). Behandelend opvoeden, groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.

Van der Scheer, W. (2013). Onder zorgbestuurders. Rotterdam: Erasmus.

Van Ewijck, H. (2014). Omgaan met sociale complexiteit, professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP.

Van Leeuwen, H. (2015). Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie? Kind en Adolescent(36), 284-288.

Van Loon, H. (1996). De kinderpsychiatrische dagbehandeling. In F. Verheij, & F. Verhulst (Red.), Het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld (pp. 39-44). Assen: Van Gorcum.

Verheij, F. (1993). De (semi)residentiëleinfant- en kinderpsychiatrische behandeling; nu en straks. Assen: Van Gorcum .

Verheij, F. (2000). Selectief in plaats van toevallig, oftewel hoe de beperkte kinder- en jeugdpsychiatrische capacieteit benut kan worden. In A. De Blécourt, & A. Van Strien, Kinder- en jeugdpsychiatrie in focus, indicatiestelling en opnamestrategie, beleid en research (pp. 6-15). Assen: Van Gorcum.

Vermeulen, P. (2012). omgaan met institutionele complexiteit: tussen scylla, charybdis en andere zeemonsters (oratie). Nijnwegen : Radboud Universiteit Nijnwegen.

 Naar homepage