Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Lerend en onderzoekend samenwerken

Voortdurende veranderingen en uitdagingen in de sociaal (ped)agogische hulp- en dienstverlening vragen om samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Dit vindt plaats in Professionele Werkplaatsen (PW).

.Binnen deze leeromgevingen werken betrokkenen uit publieke en onderwijsorganisaties lerend en onderzoekend samen. Het Centrum voor Pedagogische Innovatie is daar een voorbeeld van. Verandering is de enige constante’, aldus de Griekse filosoof Heraclitus. Een eeuwenoude, maar actuele levensles, die zeker van toepassing is binnen het dynamische sociaal domein. Het vraagt van professionals (in opleiding) wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Dit leren en ontwikkelen vindt zowel in schoolse contexten plaats, als in de werkcontext. De werkcontext is immers rijk aan authentieke leersituaties. Binnen Professionele Werkplaatsen (PW) – hybride leeromgevingen op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk (Zitter & Hoeve, 2012) – wordt het leerpotentieel van deze authentieke situaties aangeboord.

Lees hier het artikel en word abonnee!



Naar homepage