Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Boendermaker lector jeugdzorg HvA

Met ingang van 1 februari 2010 is dr. L. (Leonieke) Boendermaker benoemd als lector Jeugdzorg binnen het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Het lectoraat Jeugdzorg maakt deel uit van praktijk- en onderzoekscentrum De Karthuizer. Het centrale thema van het lectoraat is: implementatie van jeugdzorginterventies.

Boendermaker is pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in het doen van toegepast en beleidsgericht onderzoek. Ze werkte na haar afstuderen eerst als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Daar deed zij diverse onderzoeken naar (preventieve) interventies bij jeugdcriminaliteit. In 1999 promoveerde ze op een onderzoek naar de justitiële behandelinrichtingen.

Na afronding van het proefschrift vertrok ze voor een project van één jaar naar de justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug. In dit project moest er een aanpak geformuleerd worden voor de opvanggroepen van de inrichting voor meisjes De Lindenhorst, die behandelgroepen moesten worden.

Effecten van interventies

‘In 2000 ben ik gevraagd om bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) te komen werken, nu het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).', zegt Boendermaker. 'Daar heb ik verschillende onderzoeken gedaan naar de behoefte aan hulp en zorg onder uiteenlopende groepen (zoals crisisgeplaatste, onder toezicht gestelde jongeren, die in de opvanginrichtingen van justitie terecht kwamen) en naar de effecten van interventies. Ook voer ik de projectleiding van het project 'Wat werkt'. Hierin hebben we overzichten gemaakt van de kennis over wat er 'werkt' bij bepaalde problemen of interventies. Deze overzichten worden gebruikt in het onderwijs of door instellingen bij de onderbouwing van hun aanbod.'
Zie onder andere : http://www.swpbook.com/992

Erkenningscommissie
Hiernaast was Boendermaker de afgelopen jaren o.a. lid van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en werkte zij mee aan de ontwikkeling van de minor 'Werken in gedwongen kader'. Ook werkt ze voor één dag per week als docent en onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Flinke kloof

Boendermaker: 'Ik heb in al die jaren onderzoek gemerkt dat er een flinke kloof zit tussen de kennis die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt en hetgeen er op de werkvloer toegepast wordt. Dat ligt lang niet altijd aan de kennis van de mensen, maar ook aan de randvoorwaarden waarbinnen interventies in organisaties geïmplementeerd moeten worden. Het lectoraat Jeugdzorg biedt de mogelijk om én onderzoek te doen naar de implementatie van interventies én de beschikbare kennis in het onderwijs in te bouwen. Het lijkt me dan ook een enorm leuke en uitdagende klus om, samen met docenten, studenten en jeugdzorginstellingen, de kennis over de toepassing van interventies verder te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat nieuwe generaties professionals in de jeugdzorg hiermee aan de slag kunnen.'

Bron: Hogeschool van Amsterdam

 Naar homepageRelevante categorieën: