Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Leestips voor de zomer

De zomertijd breekt aan! Eindelijk tijd om bij te lezen over jouw vakgebied of om verhalen, nieuwe inzichten en ervaringen te lezen van mensen uit jouw vakgebied. Laat je inspireren door deze boeken en vakbladen.
Leestips voor de zomer

 

Lectuur voor nieuwe ideeën, inzichten en om te relativeren.

Supportgericht Werken

In het recent verschenen boek Supportgericht Werken beschrijven de auteurs een manier van werken in de zorg voor mensen (met een beperking) op basis van een evenwaardige relatie. Dat doen zij aan de hand van verhalen en ervaringen uit de praktijk. De auteurs reageren op elkaars verhalen en in kleine kaders tussen de verhalen door lees je tips en uitleg over de methode van Supportgericht Werken. Het boek is bestemd voor professionals in de zorg - zoals (verstandelijk) gehandicaptenzorg, ggz, beschermd wonen -, familieden en eigenlijk iedereen die in de relatie met de ander (met een beperking ) een evenwaardige relatie nastreeft.

Ruimte maken voor herstel

Jos Dröes geeft in zijn boek Ruimte maken voor herstel de lezer een kijkje in zijn persoonlijke groei als psychiater. Van zijn studietijd tot zijn werk als psychiater in de langdurige zorg, het hospitaliseringssyndroom in de jaren '80 tot hij uiteindelijk zijn roeping bij vindt in de opkomst van de herstelbeweging. Rehabilitatie en herstel helpen hem ontsnappen aan het stijve natuurwetenschappelijke frame van de medische psychiatrie. Maar uiteindelijk ziet hij alle nieuwe ontwikkelingen als pogingen tot verbetering van de zorg.

Gespreksvaardig in Social Work en ggz

Voor het  voeren van gesprekken met cliënten is goede communicatie van groot belang. Op basisvoorwaarde van een veilige relatie, gelijkwaardig contact maken vanuit een open belangstellende houding. Echter is het belangrijk dat het gesprek een structuur heeft, zodat je niet verzandt in het verhaal. Gespreksvaardig in social work en ggz biedt hiervoor een flexibele methode.Met het H-model, bestaande uit vijf speelvelden, ga je samen met je cliënt op onderzoek uit . De speelvelden zijn geïllustreerd met tekeningen. Hiermee nodigen de auteurs je uit om taal te ondersteunen met beelden. Ieder speelveld biedt een eigen perspectief aan de cliënt om een problematische situatie te verkennen, hulpbronnen te vinden en haalbare stappen te zetten. De methode is bruikbaar voor het brede veld van sociaal werk en voor psychologen, FACT, ggz-agogen, poh-ggz, artsen, leerkrachten, coaches en dergelijke.

Sozio-special Jeugdzorg: Quo vadis?

In de laatst verschenen special van Sozio is er uitgebreid aandacht voor de huidige situatie in de jeugdzorg maar wordt er ook vooruit gekeken. De afgelopen maanden stond de jeugdzorg volop in de spotlights. Hoge kosten, lange wachtlijsten, geweld en misbruik door begeleiders, maar ook door jongeren onderling. Hulpverleners die niet goed weten hoe te handelen, wie doet wat, wanneer en hoe? Wij vragen ons daarom in deze editie van Sozio af hoe het op dit moment gesteld is met de jeugdzorg.

Opzoek naar andere boeken in sociaal werk, maatschappelijk werk en welzijn?

Ja, ik wil meer boekentips


Naar homepage