Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Leernetwerk EMB geeft boost

Prinsenstichting heeft meegedaan aan het kennisnetwerk EMB in het Vizier dat in september werd afgerond. Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) organiseerde dit netwerk om de zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking een boost te geven.

Fatima Buijs is teamcoördinator op locatie Werthweijde 1 bij Prinsenstichting en vertelt hierover. “Onze onderzoeksvraag was: ‘Wat is onbegrepen gedrag en hoe kan het LACCS-programma daaraan bijdragen?’ Aanvullend op de inzet van LACCS, hebben we van 5 cliënten via een aangepaste vragenlijst het gedrag in kaart gebracht. Daarna hebben we videobeelden gemaakt en geanalyseerd. Na het inzetten van interventies, maakten en bekeken we opnieuw videobeelden. Zo kwamen we tot de kern van het gedragsprobleem.

Verrassende inzichten

Er vallen dingen op die je niet eerder hebt gezien maar die van grote invloed zijn op een cliënt. Doordat bij deze aanpak de persoonlijk begeleider, verwant, gedragsdeskundige en medewerker van de dagbesteding betrokken zijn, levert dat verrassende inzichten op. Een cliënt bleek epilepsie te hebben, terwijl dit eerder uitgesloten was. Door behandeling van de epilepsie gaat het nu veel beter met deze cliënt. Bij een andere cliënt konden we niet achterhalen wat er aan de hand was. We zijn ons hiervan bewuster geworden en hebben andere mensen ingezet om te kijken of dat effect heeft.”

Leerzaam
Mariska Hoogland is teamcoördinator op locatie Cornwallhof 5 en 5a en vult aan: “Deze werkwijze kost tijd en discipline maar levert ook zo veel op. We kwamen regelmatig bij elkaar, ondernamen acties en spraken elkaar aan. We gingen met een team van begeleiders, gedragsdeskundige, regiomanager en verwant naar de leernetwerkbijeenkomsten in Utrecht. Dat waren leerzame bijeenkomsten met een betrokken klein team vanuit Vilans. We deelden onze ervaringen, gaven elkaar advies waardoor alle projecten verder kwamen.”

Resultaat
De opbrengst van alle projecten deelt Vilans met de gehandicaptensector zoals een leidraad EMB, producten, filmpjes. De deelnemers van Prinsenstichting maken een plan van aanpak zodat ook andere teams van Prinsenstichting de werkwijze kunnen gebruiken voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zo helpen en leren we van elkaar!”  Naar homepage