Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Leefklimaat JJI’s beter dan gedacht

Jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen ervaren het leefklimaat als positief. Dat blijkt uit onderzoek naar alle Nederlandse JJI’s van Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden.
Leefklimaat JJI’s beter dan gedacht

Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim en de Universiteit van Amsterdam hebben jongeren en medewerkers uit JJI’s bevraagd naar de kwaliteit van het leefklimaat. Het leefklimaat is de manier waarop ondersteuning, groei, repressie en sfeer ervaren worden. Die beoordelen zij, verrassend genoeg, als positief. Het rapport spreekt van een merkwaardige uitkomst, omdat jongeren niet vrijwillig in JJI’s zitten. De jongeren verblijven in het kader van preventieve hechtenis, vrijheidsstraf of PIJ-maatregel in de instellingen. Daarnaast bleek uit onderzoek van de Rekenkamer zeven jaar geleden, dat JJI’s slecht uit de bus kwamen. In het verleden scoorden open instellingen beter op het leefklimaat dan gesloten instellingen.

 

Nieuwe aanpak

In de afgelopen zeven jaar heeft Dienst Justitiële Inrichtingen verbeteringen doorgevoerd vanuit de nieuwe visie op het ‘orthopedagogisch leefklimaat’. Die nieuwe aanpak heeft voor de huidige verbeteringen gezorgd, blijkt uit het rapport. Uit het onderzoek komt naar voren dat aandacht voor het leefklimaat een gunstig effect heeft. Ook het gesprek tussen jongeren en medewerkers over het leefklimaat heeft vaak al een positief effect op de beleving ervan. Doordat jongeren en medewerkers met elkaar in gesprek blijven en waar nodig veranderingen doorvoeren kan het leefklimaat verbeteren, staat in het rapport te lezen.

 

Langverblijfgroepen

Tussen de Justitiële Jeugdinrichtingen zijn de verschillen in leefklimaat klein, maar tussen de leefgroepen onderling zijn wel verschillen te constateren. Deze verschillen maken verbeteringen mogelijk. De jongeren in de langverblijfgroepen geven vaak aan dat ze minder ondersteuning ervaren van de medewerkers. Deze ondersteuning is een belangrijke voorwaarde voor behandelmotivatie. Ook blijkt uit interviews van zowel medewerkers als jongeren dat zingeving en perspectief en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid mogelijk verbeterd kunnen worden voor deze groep.

 

In een aantal instellingen is daarnaast onderzoek gedaan naar het leerklimaat en het werkklimaat. Alle resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in adviesrapporten voor de JJI's.

 

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen

 

Meer nieuws

Fors drugsgebruik onder PIJ-jongerenNaar homepageRelevante categorieën: