Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Lector Stijn Verhagen genomineerd

Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht is een van de genomineerden voor de Lector van het Jaar-verkiezing.
Verhagen behoort met vier anderen tot de genomineerden. De verkiezing, die voor het eerst wordt georganiseerd, is een initiatief van de hoger onderwijswebsite ScienceGuide en de studentenorganisatie ISO. De kandidaten voor de titel zijn aangedragen door studenten, medewerkers en besturen van hogescholen.
 
Participatie
Verhagen is Lector Participatie en Maatschappelijk Ontwikkeling en is verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van drie minoren, één opleiding en een masterprogramma. Verhagen is binnen de minor ' jongeren en schulden' met studenten bezig kennisverspreiding te organiseren over schuldpreventie en methodieken daarvoor. In samenwerking met twee voetbalclubs en studenten doet de lector onderzoek naar de verbindende factor van voetbal.
 
Problemen
Het lectoraat richt zich op alle vormen van participatie, in buurten, scholen, verenigingen en samenleving. Problemen rondom participatie van burgers lopen uiteen van integratiekwesties tot sociaal isolement, van vrijwilligerstekorten tot discriminatie. Het lectoraat onderzoekt wat sociale professionals kunnen doen om deze problemen op te lossen of te verminderen.
Verhagen schreef in december 2009 het artikel ‘De bijvangst van sport: interetnische contacten bij voetbal' in SoziO.
 
Jury
Binnenkort maakt de jury bekend wie van de vijf genomineerden zich mag tooien met de titel Lector van het Jaar. De andere genomineerden zijn: Rineke Smilde (Lifelong learning in Music&the Arts, Hanzehogeschool), Bert Kalkman (Exemplarisch onderwijs, Hogeschool Driestar), Frits Oosterveld (Gezondheid en Bewegen, Saxion) en Frans de Vijlder (Governance en Innovatiedynamiek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

 Naar homepageRelevante categorieën: